Energetski  kabeli sa XLPE izolacijom i PVC plaštom, armirani sa okruglim čeličnim žicama

IEC 60 502-1 (Cu/XLPE/SWA/PVC, Al/XLPE/SWA/PVC)

BS 5467

1-vodič: Cu uže (XP 44), Al uže (XP 44-A)
2-izolacija: XLPE masa
3-ispuna: brizgana elastomerna ili plastomerna mješavina ili omotane termoplastične vrpce
4-armatura: čelične pocinčane okrugle žice i , u suprotnom smjeru, obavijene pocinčanom čeličnom trakom
5-plašt: PVC masa
U zemlju, kanale, na konzole, u suhim i vlažnim prostorijama i sl. gdje se očekuju mehanička oštećenja, a kabeli nisu izloženi jačem mehaničkom vlačnom istezanju kod kosog ili vertikalnog polaganja.
U gradskim mrežama, industrijskim pogonima, elektranama i drugim električnim postrojenjima za povišena strujna i termička opterećenja (radna temperatura vodiča do 90°C).
Za potrebe MTK sistema upravljanja u distribucijskim mrežama, kod četverožilnih kabela većih presjeka ugrađuje se u sredinu između žila kabela dodatni izolirani vodič 2,5 mm2
nazivni napon: 1 kV
ispitni napon: 3,5 kV
standardi: IEC 60 502-1, BS 5467
XP 44, XP 44-A
Nazivni presjek Debljina izolacije Debljina plašta Vanjski promjer Težina XP 44 Težina XP 44-A Dužina Bubanj
(n x mm2) (mm) (mm) (mm) (kg/km) (kg/km) (m) (tip)
2x16 0,7 1,8 20,7 940 740 1000 BD-12
2x25 0,9 1,8 25,5 1635 1325 1000 BD-16
2x35 0,9 1,9 27,9 1975 1545 1000 BD-16
3x16 0,7 1,8 23,2 1400 1095 1000 BD-14
3x25 0,9 1,8 26,7 1915 1445 1000 BD-16
3x35 0,9 1,9 29,3 2340 1670 1000 BD-16
4x16 0,7 1,8 24,9 1590 1185 1000 BD-14
4x25 0,9 1,9 29,0 2290 1665 1000 BD-16
4x35 0,9 2,0 31,9 2835 1975 500 BD-14
4x50 1,0 2,1 36,3 3555 2365 500 BD-14
4x70 1,1 2,2 40,5 4615 2870 500 BD-16
4x95 1,1 2,4 46,2 6260 3950 500 BD-18
4x120 1,2 2,5 49,1 7500 4570 500 BD-20
4x150 1,4 2,7 55,6 8985 5415 500 BD-20
4x185 1,6 3,0 61,06 11780 7260 500 BD-20
4x240 1,7 3,0 64,8 13940 8100 500 BD-22
4x300 1,8 3,2 70,2 17185 9570 500 BD-22
Podaci trenutno nisu dostupni. Pokušajte ponovo kasnije. Hvala.