Energetski samonosivi kabelski snopovi s XLPE izolacijom

HRN HD 620 S2 part 10C

IEC 60 502-2

1-vodič: Al uže, zbijeno
2-ekran vodiča: poluvodljivi sloj na vodiču
3-izolacija: XLPE
4-ekran izolacije: poluvodljivi sloj na izolaciji
5-električna zaštita/ekran: od Cu žica
6-separator: toplinska izolacija, poliesterska žica
7-vanjski plašt: PE-HD ili PVC
8-nosivo uže: čelično pocinčano uže 50mm2, zaštićeno sa PE oblogom
Na stupove zračne mreže. Djelomično u zemlju, kanale ili na konzole kod prijelaza sa ili na zračnu mrežu. Kao distribucijski kabel u ruralnim mrežama. Kao spojni kabel za industrijske pogone.
nazivni napon: 6/10kV, 12/20kV, 20,8/36kV
najviši napon: 12kV, 24kV, 42kV
ispitni napon: 15kV, 30kV, 52kV
standardi: IEC 60 502-2; HRN HD 620 S2 Part 10C

NAPOMENA:
1. Nosivo čelično pocinčano uže je prekidne čvrstoće od najmanje 72,11 kN modula elastičnosti 1750 daN/mm2.
2. Kabeli mogu biti izrađeni sa vodonepropusnom izvedbom električne zaštite, a kabelski snop ima oznaku XHE 49/0-A(EB-AXCeWnp St).
XHP 48/0-A 6/10/12 kV
Nazivni presjek (n x mm2/mm2) Promjer vodiča (mm) Debljina izolacije (mm) Promjer kabela (mm) Promjer nosivog užeta (mm/mm) Promjer snopa (mm) Težina snopa (kg/km) Najmanji polumjer savijanja (mm)
3x1x35/16+1x50 7,2 3,4 23 9/12 60 2400 720
3x1x50/16+1x50 8,3 3,4 25 9/12 62 2550 740
3x1x70/16+1x50 10,3 3,4 27 9/12 66 2900 790
3x1x95/16+1x50 11,3 3,4 28 9/12 69 3300 830
3x1x120/16+1x50 12,7 3,4 30 9/12 72 3650 860
3x1x150/25+1x50 14,1 3,4 32 9/12 76 4450 910
XHP 48/0-A 12/20/24kV
Nazivni presjek (n x mm2/mm2) Promjer vodiča (mm) Debljina izolacije (mm) Promjer kabela (mm) Promjer nosivog užeta (mm/mm) Promjer snopa (mm) Težina snopa (kg/km) Najmanji polumjer savijanja (mm)
3x1x35/16+1x50 7,2 5,5 28 9/12 69 2800 830
3x1x50/16+1x50 8,3 5,5 29 9/12 71 2900 850
3x1x70/16+1x50 10,3 5,5 31 9/12 75 3400 900
3x1x95/16+1x50 11,3 5,5 32 9/12 78 3800 930
3x1x120/16+1x50 12,7 5,5 33 9/12 81 4300 970
3x1x150/25+1x50 14,1 5,5 35 9/12 85 5100 1000
XHP 48/0-A 20,8/36/42 kV
Nazivni presjek (n x mm2/mm2) Promjer vodiča (mm) Debljina izolacije (mm) Promjer kabela (mm) Promjer nosivog užeta (mm/mm) Promjer snopa (mm) Težina snopa (kg/km) Najmanji polumjer savijanja (mm)
3x1x50/16+1x50 8,3 8,8 35 9/12 86 4300 990
3x1x70/16+1x50 10,3 8,8 37 9/12 92 4750 1050
3x1x95/16+1x50 11,3 8,8 38 9/12 93 5100 1080
3x1x120/16+1x50 12,7 8,8 39 9/12 96 5500 1100
3x1x150/25+1x50 14,1 8,8 41 9/12 100 6250 1150