Energetski podmorski kabeli sa XLPE izolacijom:

– jednožilni sa armaturom alu legure AlMgSi, vodonepropusne izvedbe

– trožilni sa armaturom od čeličnih žica, vodonepropusne izvedbe

HRN HD 620 S1

IEC 60 502-2

HEP – bilten broj 100

1-vodič: Cu uže, zbijeno, vodonepropusno
2-ekran vodiča: poluvodljivi sloj na vodiču
3-izolacija: XLPE
4-ekran izolacije: poluvodljivi sloj na izolaciji
5-električna zaštita/ekran: od Cu žica (jednožilni) ili Cu trake (trožilni), uzdužno vodonepropusni (XHE 49/...) ili uzdužno i poprečno vodonepropusni (XHE 46/...)
6-unutarnji plašt: PE-HD
7-armatura: spec. Al okrugla (XHE 46/29) ili čelična okrugla žica (XHE
8-vanjski plašt: PE-HD
Kao podmorski distributivni ili spojni kabel.
nazivni napon:6/10, 12/20, 20.8/36 kV
ispitni napon: 15, 30, 52 kV
standardi: HRN HD 620 S1, IEC 60 502-2
Podaci trenutno nisu dostupni. Pokušajte ponovo kasnije. Hvala.