Sajam Gradnja i obnova 2006, održan je od 23.-26. svibnja u Sarajevu gdje je na 25000 kvadratnih metara izložbenog prostora sudjelovalo oko 400 izlagača iz cijeloga svijeta.

U sklopu sajma bilo je organizirano sedam specijaliziranih priredbi popraćenih stručnim savjetovanjima sa aktualnim temama iz pojedinih područja.

ELKA kabeli su i ove godine sa tvrtkom UNATEL, našim najvećim poslovnim partnerom iz Bosne i Hercegovine, zajednički nastupili na sajmu. Ivica Karapandžić, KAM zadužen za asortiman telefonskih kabela, zastupao je našu tvrtku. Budući da je udio telefonskih kabela u cjelokupnom prihodu od prodaje na tržištu Bosne i Hercegovine u 2005. godini bio 47 posto, jasno je da nam je nastupa na ovome sajmu bio od velike važnosti.

U prilog tome govori i činjenica da je ELKA nedavno uspješno prošla na 3 natječaja za telekomunikacijske kabele u Bosni i Hercegovini: Sarajevo – održavanje, Sarajevo – Investiranje i Mostar – HT. Time smo potvrdili status naše tvrtke kao dominantnog proizvođača i isporučitelja telefonskih kabela na tom području.

Također moramo napomenuti da je sa ova 3 natječaja i uz postojeće narudžbe sa drugih tržišta, ELKA zaposlila sve kapacitete za proizvodnju telefonskih kabela do kraja godine.