Telekomunikacijski, armirani, vatrootporni kabel bez halogena sa individualnim i zajedničkim ekranom za 60 V, 250 V i 0,6/1 kV

IEC 60092-350, IEC 60092-353, IEC 60092-376

1-vodič: pokositrena bakrena žica klase 2, IEC 60228 , vidi tablicu
2-separator: mica traka
3-izolacija: XLPE, prema IEC 600092-351
4-ekran indivudalnih parica: metalizirana poliesterska traka s odvodnom žicom
5-separator: prema zahtjevu
6-zajednički ekran: metalizirana poliesterska traka s odvodnom žicom
7-ispuna i unutrašnji plašt: smjesa na bazi poliolefina
8-armatura: oplet od pokositrenih bakrenih žica (min gustoća 90%)
9-plašt: poliolefin, tip SHF 1 prema IEC 60092-359 (SHF 2 na zahtjev)

Boja plašta: siva ili narančasta

Boje izolacije: bijela ili crna, s brojevima: 1, 2...n

Konstrukcija parice: 1-2; 3-4; 5-6

OZNAKA NA PLAŠTU:
ELKA CS ATOX-MARIN TBX(Z)OZO-HFVO nxSmm2 60 V/250 V (ili 0,6/1 kV) IEC 60092-376 , IEC 60332-3A, IEC 60331
ili (IEC 60092-353, IEC 60332-3A, IEC 60331)
Brodarska industrija.
nazivni napon: 60 V, 250 V, 0,6/1 kV
ispitni napon: 1500 V, 1500 V, 3,5 kV
standardi: IEC 60092-350, IEC 60092-353, IEC 60092-376
max radna temp vodiča 90° C
Ispitivanje zapaljivosti: IEC 60331, IEC 60332-1, IEC 60332-3A
Ispitivanje na koroziju: IEC 60754-1
Ispitivanje gustoće dima: IEC 61034

TBX(Z)OZO-HFVO 60/250 V
Konstrukcija Debljina izolacije Debljina plašta Vanjski promjer Min. radius savijanja Težina kabela
Construction Insul. thickness Sheath thickness Extern.Diam. Min. bending radius Cable Weight
(nxmm2) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/km)
1x2x0,50 5 11 100 70 140
1x3x0,50 5 11 105 70 170
2x2x0,50 5 11 125 80 215
4x2x0,50 5 12 160 100 290
7x2x0,50 5 12 185 120 420
10x2x0,50 5 13 230 150 550
14x2x0,50 5 13 245 160 660
19x2x0,50 5 14 270 170 830
24x2x0,50 5 14 320 200 990
30x2x0,50 5 15 340 220 1150
1x2x0,75 6 11 105 70 160
1x3x0,75 6 11 110 75 200
2x2x0,75 6 11 135 85 250
4x2x0,75 6 12 180 110 350
7x2x0,75 6 13 210 130 500
10x2x0,75 6 13 260 170 690
14x2x0,75 6 14 280 180 800
19x2x0,75 6 15 310 200 1000
24x2x0,75 6 15 365 230 1240
30x2x0,75 6 16 390 250 1430
TBX(Z)OZO-HFVO 0,6/1 kV
Konstrukcija Debljina izolacije Debljina plašta Vanjski promjer Min. radius savijanja Težina kabela
Construction Insul. thickness Sheath thickness Extern.Diam. Min. bending radius Cable Weight
(nxmm2) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/km)
1x2x1 7 8 115 80 190
1x3x1 7 8 120 80 210
2x2x1 7 8 145 90 250
4x2x1 7 9 190 120 475
7x2x1 7 10 230 150 660
10x2x1 7 11 290 180 895
14x2x1 7 12 320 200 1090
19x2x1 7 12 350 220 1350
24x2x1 7 14 410 260 1720
30x2x1 7 14 430 280 2010
1x2x1,5 7 8 120 80 190
1x3x1,5 7 8 125 80 240
2x2x1,5 7 9 165 110 370
4x2x1,5 7 10 210 130 530
7x2x1,5 7 11 250 160 740
10x2x1,5 7 12 300 200 1050
14x2x1,5 7 12 340 210 1290
19x2x1,5 7 13 380 240 1620
24x2x1,5 7 15 450 290 2140
30x2x1,5 7 15 480 300 2510