Telekomunikacijski, armirani, teškogorivi kabel bez halogena sa individualnim i zajedničkim ekranom za 60 V, 250 V i 0,6/1 kV

IEC 60092-350, IEC 60092-353, IEC 60092-376

1-vodič: pokositrena bakrena žica klase 2, IEC 60228 , vidi tablicu
2-izolacija: XLPE, prema IEC 600092-351
3-separator: prema zahtjevu
4-ekran individualnih parica: metalizirana poliesterska traka s odvodnom žicom
5-separator: prema zahtjevu
6-zajednički ekran: metalizirana poliesterska traka s odvodnom žicom
7-ispuna i unutrašnji plašt: smjesa na bazi poliolefina
8-armatura: oplet od pokositrenih bakrenih žica (min gustoća 90%)
9-plašt: poliolefin, tip SHF 1 prema IEC 60092-359 (SHF 2 na zahtjev)

Boja plašta: siva ili narančasta

Boje izolacije: bijela ili crna, s brojevima: 1, 2...n

Konstrukcija parice: 1-2; 3-4; 5-6

OZNAKA NA PLAŠTU:
ELKA CS ATOX-MARIN TBX(Z)OZO-HFTG nxSmm2 60 V/250 V (ili 0,6/1 kV) IEC 60092-376 , IEC 60332-3A
ili (IEC 60092-353, IEC 60332-3A)
Brodarska industrija.
nazivni napon: 60 V, 250 V, 0,6/1 kV
ispitni napon: 1500 V, 1500 V, 3,5 kV
standardi: IEC 60092-350, IEC 60092-353, IEC 60092-376
max radna temp vodiča 90° C
Ispitivanje zapaljivosti: IEC 60332-1, IEC 60332-3A
Ispitivanje na koroziju: IEC 60754-1
Ispitivanje gustoće dima: IEC 61034

TBX(Z)OZO-HFTG 60/250 V
Konstrukcija Debljina izolacije Debljina plašta Vanjski promjer Min. radius savijanja Težina kabela
Construction Insul. thickness Sheath thickness Extern.Diam. Min. bending radius Cable Weight
(nxmm2) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/km)
1x2x0,50 0,5 1,1 9,5 55 120
1x3x0,50 0,5 1,1 10,0 60 135
2x2x0,50 0,5 1,1 11,0 70 170
4x2x0,50 0,5 1,2 13,5 90 230
7x2x0,50 0,5 1,2 16,0 100 340
10x2x0,50 0,5 1,3 20,0 120 440
14x2x0,50 0,5 1,3 21,0 130 520
19x2x0,50 0,5 1,4 23,0 150 630
24x2x0,50 0,5 1,4 27,0 170 770
30x2x0,50 0,5 1,5 29,0 190 900
1x2x0,75 0,6 1,1 10,0 65 130
1x3x0,75 0,6 1,1 10,5 70 170
2x2x0,75 0,6 1,1 12,5 85 200
4x2x0,75 0,6 1,2 15,5 100 320
7x2x0,75 0,6 1,3 18,0 120 420
10x2x0,75 0,6 1,3 22,0 140 540
14x2x0,75 0,6 1,4 25,0 160 690
19x2x0,75 0,6 1,5 27,0 180 850
24x2x0,75 0,6 1,5 31,0 200 1030
30x2x0,75 0,6 1,6 33,0 210 1210
TBX(Z)OZO-HFTG 0,6/1 kV
Konstrukcija Debljina izolacije Debljina plašta Vanjski promjer Min. radius savijanja Težina kabela
Construction Insul. thickness Sheath thickness Extern.Diam. Min. bending radius Cable Weight
(nxmm2) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/km)
1x2x1 0,7 0,8 10,5 70 155
1x3x1 0,7 0,8 11,0 70 180
2x2x1 0,7 0,8 13,0 80 205
4x2x1 0,7 0,9 17,0 110 370
7x2x1 0,7 1,0 21,0 130 525
10x2x1 0,7 1,1 26,0 160 705
14x2x1 0,7 1,2 27,5 170 900
19x2x1 0,7 1,2 31,0 190 1100
24x2x1 0,7 1,4 36,0 220 1420
30x2x1 0,7 1,4 38,0 240 1640
1x2x1,5 0,7 0,8 11,0 80 170
1x3x1,5 0,7 0,8 11,5 80 210
2x2x1,5 0,7 0,9 14,5 110 320
4x2x1,5 0,7 1,0 19,0 120 450
7x2x1,5 0,7 1,1 22,0 140 610
10x2x1,5 0,7 1,2 28,0 180 860
14x2x1,5 0,7 1,2 31,0 190 1030
19x2x1,5 0,7 1,3 34,0 210 1390
24x2x1,5 0,7 1,5 40,0 250 1800
30x2x1,5 0,7 1,5 42,0 270 2120