Telekomunikacijski, armirani, teško gorivi kabel bez halogena sa zajedničkim ekranom za 60 V, 250 V i 0,6/1 kV

IEC 60092-350, IEC 60092-353, IEC 60092-376

1-vodič: bakrena žica klase 2, IEC 60228 , vidi tablicu
2-izolacija: XLPE, prema IEC 600092-351
3-separator: prema zahtjevu
4-zajednički ekran: metalizirana poliesterska traka s odvodnom žicom
5-unutrašnji pokrov: traka omotana s preklopom, bez halogena, nehigroskopska
6-armatura: oplet od bakrenih žica (min gustoća 90%)
7-plašt: poliolefin, tip SHF 1 prema IEC 60092-359 (SHF 2 na zahtjev)

Boja plašta: siva ili narančasta

Boje izolacije: bijela ili crna, s brojevima: 1, 2...n

Konstrukcija parice: 1-2; 3-4; 5-6

OZNAKA NA PLAŠTU:
ELKA CS ATOX-MARIN TBX(Z1)ZO-HFTG nxSmm 60 V/250 V (ili 0,6/1 kV) IEC 60092-376 , IEC 60332-3A
ili (IEC 60092-353, IEC 60332-3A)
Brodarska industrija.
nazivni napon: 60 V, 250 V, 0,6/1 kV
ispitni napon: 1500 V, 1500 V, 3,5 kV
standardi: IEC 60092-350, IEC 60092-353, IEC 60092-376
max radna temp vodiča 90° C
Ispitivanje zapaljivosti: IEC 60332-1, IEC 60332-3A
Ispitivanje na koroziju: IEC 60754-1
Ispitivanje gustoće dima: IEC 61034

TBX(Z1)ZO-HFTG 60/250 V
Konstrukcija Debljina izolacije Promjer Cu žice u opletu Debljina plašta Vanjski promjer Min. radius savijanja Težina kabela
Construction Insul. thickness Diameter of Cu wire in braid Sheath thickness Extern.Diam. Min. bending radius Cable Weight
(nxmm2) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/km)
1x2x0,50 0,5 0,2 1,1 8,0 50 110
2x2x0,50 0,5 0,2 1,2 10,5 70 150
4x2x0,50 0,5 0,2 1,3 11,5 70 205
7x2x0,50 0,5 0,2 1,4 15,5 100 300
10x2x0,50 0,5 0,25 1,5 18,5 120 390
14x2x0,50 0,5 0,25 1,5 20,0 130 455
19x2x0,50 0,5 0,25 1,6 21,0 150 550
24x2x0,50 0,5 0,25 1,6 26,0 170 680
30x2x0,50 0,5 0,25 1,7 27,5 190 795
1x2x0,75 0,6 0,2 1,1 9,0 55 90
2x2x0,75 0,6 0,2 1,1 9,5 60 135
4x2x0,75 0,6 0,2 1,2 14,0 85 245
7x2x0,75 0,6 0,2 1,3 16,0 95 380
10x2x0,75 0,6 0,25 1,5 20,0 120 480
14x2x0,75 0,6 0,25 1,5 22,0 135 590
19x2x0,75 0,6 0,25 1,6 25,0 150 750
24x2x0,75 0,6 0,25 1,7 28,0 170 910
30x2x0,75 0,6 0,25 1,8 30,0 180 1000
TBX(Z1)ZO-HFTG 0,6/1 kV
Konstrukcija Debljina izolacije Promjer Cu žice u opletu Debljina plašta Vanjski promjer Min. radius savijanja Težina kabela
Construction Insul. thickness Diameter of Cu wire in braid Sheath thickness Extern.Diam. Min. bending radius Cable Weight
(nxmm2) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/km)
1x2x1,0 0,7 0,2 1,1 9,0 50 115
2x2x1,0 0,7 0,2 1,2 12,5 75 175
4x2x1,0 0,7 0,3 1,3 15,0 80 280
7x2x1,0 0,7 0,3 1,4 18,5 110 445
10x2x1,0 0,7 0,3 1,6 22,5 140 600
14x2x1,0 0,7 0,3 1,7 25,0 160 710
19x2x1,0 0,7 0,3 1,8 29,0 190 970
24x2x1,0 0,7 0,3 1,9 32,0 195 1150
30x2x1,0 0,7 0,3 2,0 35,0 210 1400
1x2x1,5 0,7 0,2 1,1 9,5 60 130
2x2x1,5 0,7 0,3 1,3 14,0 85 235
4x2x1,5 0,7 0,3 1,4 17,0 120 370
7x2x1,5 0,7 0,3 1,5 20,0 120 630
10x2x1,5 0,7 0,3 1,6 24,5 150 740
14x2x1,5 0,7 0,3 1,8 27,5 170 1020
19x2x1,5 0,7 0,3 1,9 32,0 200 1290
24x2x1,5 0,7 0,4 2,0 35,0 220 1610
30x2x1,5 0,7 0,4 2,2 39,5 240 2050