Telekomunikacijski, armirani, vatrootporni kabel bez halogena za 60 V, 250 V i 0,6/1 kV

IEC 60092-350, IEC 60092-353, IEC 60092-376

1-vodič: pokositrena bakrena žica klase 2, IEC 60228 , vidi tablicu
2-separator: mica traka
3-izolacija: XLPE, prema IEC 600092-351
4-separator: prema zahtjevu
5-ispuna i unutrašnji plašt: smjesa na bazi poliolefina
6-armatura: oplet od bakrenih žica (min gustoća 90%)
7-plašt: poliolefin, tip SHF 1 prema IEC 60092-359 (SHF 2 na zahtjev)

Boja plašta: siva ili narančasta

Boje izolacije: bijela ili crna, s brojevima: 1, 2...n

Konstrukcija parice: 1-2; 3-4; 5-6

OZNAKA NA PLAŠTU:
ELKA CS ATOX-MARIN TBXOZO-HFVO nxSmm2 60 V/250 V (ili 0,6/1 kV) IEC 60092-376 , IEC 60332-3A, IEC 60331
ili (IEC 60092-353, IEC 60332-3A, IEC 60331)
Brodarska industrija.
nazivni napon: 60 V, 250 V, 0,6/1 kV
ispitni napon: 1500 V, 1500 V, 3,5 kV
standardi: IEC 60092-350, IEC 60092-353, IEC 60092-376
max radna temp vodiča 90° C
Ispitivanje zapaljivosti: IEC 60331, IEC 60332-1, IEC 60332-3A
Ispitivanje na koroziju: IEC 60754-1
Ispitivanje gustoće dima: IEC 61034

TBXOZO-HFVO & TBX(Z1)OZO-HFVO 60/250 V
Konstrukcija Debljina izolacije Debljina plašta Vanjski promjer Min. radius savijanja Težina kabela
Construction Insul. thickness Sheath thickness Extern.Diam. Min. bending radius Cable Weight
(nxmm2) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/km)
1x2x0,50 0,5 1,1 10,0 70 140
1x3x0,50 0,5 1,1 10,5 70 170
2x2x0,50 0,5 1,1 12,0 70 205
4x2x0,50 0,5 1,2 15,0 95 280
7x2x0,50 0,5 1,2 18,0 120 405
10x2x0,50 0,5 1,3 22,0 140 530
14x2x0,50 0,5 1,3 24,0 160 630
19x2x0,50 0,5 1,4 26,0 170 795
24x2x0,50 0,5 1,4 31,0 200 950
30x2x0,50 0,5 1,5 33,0 210 1100
1x2x0,75 0,6 1,1 10,5 70 160
1x3x0,75 0,6 1,1 11,0 75 200
2x2x0,75 0,6 1,1 13,0 90 250
4x2x0,75 0,6 1,2 17,0 110 350
7x2x0,75 0,6 1,3 20,0 130 490
10x2x0,75 0,6 1,3 25,0 160 670
14x2x0,75 0,6 1,4 27,0 170 800
19x2x0,75 0,6 1,5 30,0 190 1000
24x2x0,75 0,6 1,5 35,0 220 1240
30x2x0,75 0,6 1,6 37,5 250 1430
TBXOZO-HFVO & TBX(Z1)OZO-HFVO 0,6/1 kV
Konstrukcija Debljina izolacije Debljina plašta Vanjski promjer Min. radius savijanja Težina kabela
Construction Insul. thickness Sheath thickness Extern.Diam. Min. bending radius Cable Weight
(nxmm2) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/km)
1x2x1 0,7 0,8 11,5 80 190
1x3x1 0,7 0,8 12,0 80 210
2x2x1 0,7 0,8 14,0 90 240
4x2x1 0,7 0,9 18,0 120 440
7x2x1 0,7 1,0 22,0 140 610
10x2x1 0,7 1,1 28,0 170 840
14x2x1 0,7 1,2 31,0 200 1040
19x2x1 0,7 1,2 34,0 210 1290
24x2x1 0,7 1,4 40,0 250 1650
30x2x1 0,7 1,4 42,0 270 1930
1x2x1,5 0,7 0,8 12,0 80 190
1x3x1,5 0,7 0,8 12,5 80 240
2x2x1,5 0,7 0,9 16,0 100 360
4x2x1,5 0,7 1,0 20,0 130 500
7x2x1,5 0,7 1,1 24,0 150 730
10x2x1,5 0,7 1,2 31,0 190 1030
14x2x1,5 0,7 1,2 33,0 200 1250
19x2x1,5 0,7 1,3 37,0 230 1570
24x2x1,5 0,7 1,5 44,0 280 2100
30x2x1,5 0,7 1,5 47,0 290 2470