Telekomunikacijski, armirani, teškogorivi kabel bez halogena za 60 V, 250 V i 0,6/1 kV

IEC 60092-350, IEC 60092-353, IEC 60092-376

1-vodič: pokositrena bakrena žica klase 2, IEC 60228 , vidi tablicu
2-izolacija: XLPE, prema IEC 600092-351
3-separator: prema zahtjevu
4-ispuna i unutrašnji plašt: smjesa na bazi poliolefina
5-armatura: oplet od pokositrenih bakrenih žica (min gustoća 90%)
6-plašt: poliolefin, tip SHF 1 prema IEC 60092-359 (SHF 2 na zahtjev)

Boja plašta: siva ili narančasta

Boje izolacije: bijela ili crna, s brojevima: 1, 2...n

Konstrukcija parice: 1-2; 3-4; 5-6

OZNAKA NA PLAŠTU:
ELKA CS ATOX-MARIN TBXOZO-HFTG nxSmm2 60 V/250 V (ili 0,6/1 kV) IEC 60092-376 , IEC 60332-3A
ili (IEC 60092-353, IEC 60332-3A)
Brodarska industrija.
nazivni napon: 60 V, 250 V, 0,6/1 kV
ispitni napon: 1500 V, 1500 V, 3,5 kV
standardi: IEC 60092-350, IEC 60092-353, IEC 60092-376
max radna temp vodiča 90° C
Ispitivanje zapaljivosti: IEC 60332-1, IEC 60332-3A
Ispitivanje na koroziju: IEC 60754-1
Ispitivanje gustoće dima: IEC 61034

TBXOZO-HFTG i TBX(Z1)OZO-HFTG 60/250 V
Konstrukcija Debljina izolacije Debljina plašta Vanjski promjer Min. radius savijanja Težina kabela
Construction Insul. thickness Sheath thickness Extern.Diam. Min. bending radius Cable Weight
(nxmm2) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/km)
1x2x0,50 0,5 1,1 9,5 55 120
1x3x0,50 0,5 1,1 10,0 55 135
2x2x0,50 0,5 1,1 10,5 70 160
4x2x0,50 0,5 1,2 13,0 90 220
7x2x0,50 0,5 1,2 15,5 100 320
10x2x0,50 0,5 1,3 19,0 120 420
14x2x0,50 0,5 1,3 20,0 130 490
19x2x0,50 0,5 1,4 22,0 150 600
24x2x0,50 0,5 1,4 26,0 170 730
30x2x0,50 0,5 1,5 27,5 190 850
1x2x0,75 0,6 1,1 10,0 65 130
1x3x0,75 0,6 1,1 10,5 70 170
2x2x0,75 0,6 1,1 12,0 80 190
4x2x0,75 0,6 1,2 15,0 95 300
7x2x0,75 0,6 1,3 17,0 110 410
10x2x0,75 0,6 1,3 21,0 140 520
14x2x0,75 0,6 1,4 24,0 160 660
19x2x0,75 0,6 1,5 26,0 170 810
24x2x0,75 0,6 1,5 30,0 200 1000
30x2x0,75 0,6 1,6 32,0 210 1100
TBXOZO-HFTG i TBX(Z1)OZO-HFTG 0,6/1 kV
Konstrukcija Debljina izolacije Debljina plašta Vanjski promjer Min. radius savijanja Težina kabela
Construction Insul. thickness Sheath thickness Extern.Diam. Min. bending radius Cable Weight
(nxmm2) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/km)
1x2x1 0,7 0,8 10,5 70 155
1x3x1 0,7 0,8 11,0 70 180
2x2x1 0,7 0,8 12,5 75 200
4x2x1 0,7 0,9 16,0 95 360
7x2x1 0,7 1,0 20,0 110 500
10x2x1 0,7 1,1 24,5 150 685
14x2x1 0,7 1,2 26,5 160 860
19x2x1 0,7 1,2 29,0 190 1030
24x2x1 0,7 1,4 34,0 210 1350
30x2x1 0,7 1,4 36,0 220 1570
1x2x1,5 0,7 0,8 11,0 80 170
1x3x1,5 0,7 0,8 11,5 80 210
2x2x1,5 0,7 0,9 14,0 95 280
4x2x1,5 0,7 1,0 18,0 120 450
7x2x1,5 0,7 1,1 21,0 140 600
10x2x1,5 0,7 1,2 27,0 180 840
14x2x1,5 0,7 1,2 29,5 190 1010
19x2x1,5 0,7 1,3 33,0 210 1330
24x2x1,5 0,7 1,5 39,0 250 1750
30x2x1,5 0,7 1,5 41,0 270 2070