CABEX, Moskva, Rusija – od 25. do 28. svibnja

Gradnja i obnova, Sarajevo – od 25. do 28. svibnja

Job Fair, Zagreb – od 19. do 21. svibnja

Hannoverski sajam, Hannover, Njemačka; od 19. do 24. travnja

Međunarodni sajam gospodarstva, Mostar, BiH; od 30. ožujka do 3. travnja