Ruđer Friganović imenovan je direktorom društva ELKA d.o.o., dok dosadašnji direktor Damir Begović preuzima poziciju savjetnika Uprave, objavljeno je nakon sjednice Nadzornog odbora ELKE održane 13.5.2015.godine.
Osim novog direktora Društva imenovan je i Boris Teški kao prokurist.

Ruđer Friganović (rođ. 1967.) je prije dolaska u ELKU bio direktor tvrtke Hrvatska brodogradnja – Jadranbrod d.d., a prije toga državni tajnik za industriju pri Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva RH, direktor Sektora za industriju u Hrvatskoj gospodarskoj komori te potpredsjednik za korporativno upravljanje u Hrvatskom fondu za privatizaciju.

Boris Teški (rođ. 1961.) u ELKU dolazi sa iskustvom člana uprave Lura d.d. (Dukat), a prije toga radio je kao direktor divizije Veterina i agrar u Pliva d.d i direktor tvrtke Pliva Ljubljana. Prije toga radio je u Auto Hrvatska d.d. te u Tehnika d.d.

Novi menadžment bi sa svojim bogatim iskustvom trebao doprinijeti nastavku pozicioniranja ELKE na domaćem i stranim tržištima te poslovnom restrukturiranju tvrtke.