ENERGETSKI KABELI:

  • obnova energetskih postrojenja

TELEKOMUNIKACIJSKI KABELI:

  • obnova i izgradnja novih telekomunikacijskih mreža (Sarajevo, Banja Luka, Mostar)

RUDARSKI KABELI:

  • Kreka, Banovići, Đurđevik, Breza, Kakanj