Predsjednik Uprave Elka kabeli d.o.o., Vladimir Musulin iznenada je preminuo nakon kratke bolesti u 48-moj godini života.

Vladimir Musulin suprug je i otac dvoje djece. Nakon završenog Fakulteta za vanjsku trgovinu, svoju je karijeru započeo u Elki 1985. godine kao pripravnik na vanjsko trgovinskim poslovima. Cijelu je karijeru posvetio radu u Elki. Obnašao je niz dužnosti, od voditelja marketinga, direktora sektora komercijalnih poslova do člana te predsjednika Uprave. Svojim radom aktivno je pridonosio razvoju i rastu tvrtke, bio je omiljen među kolegama te cijenjen i priznat u stručnim krugovima.