Energetski signalni kabeli sa PVC izolacijom i PVC plaštom, armirani sa okruglim čeličnim žicama

IEC 60 502-1 (Cu/PVC/SWA/PVC, Al/PVC/SWA/PVC)

BS 6346

1-vodič: Cu uže/žica (PP 44), Al uže (PP 44-A)
2-izolacija: PVC masa
3-ispuna: brizgana elastomerna ili plastomerna mješavina ili omotane termoplastične vrpce
4-armatura: čelične pocinčane okrugle žice i , u suprotnom smjeru, obavijene pocinčanom čeličnom trakom
5-plašt: PVC masa
U zemlju, kanale, na konzole, u suhim i vlažnim prostorijama i sl. gdje se ne očekuju mehanička oštećenja, a kabeli nisu izloženi mehaničkom vlačnom istezanju.
U gradskim mrežama, industrijskim pogonima, elektranama i drugim električnim postrojenjima te za povezivanje signalnih uređaja u industriji i prometu.
Za potrebe MTK sistema upravljanja u distribucijskim mrežama, kod četverožilnih kabela većih presjeka ugrađuje se u sredinu između žila kabela dodatni izolirani vodič 2,5 mm2
nazivni napon: 1 kV
ispitni napon: 3,5 kV
standardi: IEC 60 502-1, BS 6346
PP 44, PP 44-A
Nazivni presjek (n x mm2) Debljina izolacije (mm) Debljina plašta (mm) Vanjski promjer (mm) Težina PP 44(kg/km) Težina PP 44-A (kg/km) Dužina (m) Bubanj (tip)
2x1,5 0,8 1,8 13,9 360 - 1000 BD-10
2x2,5 0,8 1,8 15,1 430 - 1000 BD-10
2x4 1,0 1,8 16,3 520 - 1000 BD-12
2x6 1,0 1,8 17,3 590 - 1000 BD-12
2x10 1,0 1,8 18,9 790 - 1000 BD-12
2x16 1,0 1,8 22,8 1175 975 1000 BD-14
2x25 1,2 1,8 26,0 1600 1290 1000 BD-16
2x35 1,2 1,9 28,4 1925 1495 1000 BD-16
3x1,5 0,8 1,8 14,4 395 - 1000 BD-10
3x2,5 0,8 1,8 15,7 475 - 1000 BD-10
3x4 1,0 1,8 17,2 595 - 1000 BD-12
3x6 1,0 1,8 18,0 680 - 1000 BD-12
3x10 1,0 1,8 19,7 870 - 1000 BD-12
3x16 1,0 1,8 23,8 1380 1075 1000 BD-14
3x25 1,2 1,8 27,3 1900 1430 1000 BD-16
3x35 1,2 1,9 29,9 2325 1655 1000 BD-16
4x1,5 0,8 1,8 15,3 450 - 1000 BD-10
4x2,5 0,8 1,8 16,6 540 - 1000 BD-12
4x4 1,0 1,8 18,0 670 - 1000 BD-10
4x6 1,0 1,8 19,3 910 - 1000 BD-10
4x10 1,0 1,8 22,3 1180 - 1000 BD-14
4x16 1,0 1,8 25,7 1645 1240 1000 BD-16
4x25 1,2 1,9 29,8 2235 1610 1000 BD-16
4x35 1,2 2,0 33,3 2910 2050 1000 BD-14
4x50 1,4 2,1 37,1 3185 2295 1000 BD-14
4x70 1,4 2,3 42,7 4845 3100 500 BD-16
4x95 1,6 2,5 47,4 6145 3835 500 BD-18
4x120 1,6 2,5 49,7 7255 4325 500 BD-20
4x150 1,8 2,7 55,0 9155 5585 500 BD-20
4x185 2,0 2,9 5808 11170 6850 500 BD-20
4x240 2,2 3,0 65,9 14420 8580 500 BD-22
4x300 2,4 3,3 73,2 17820 10205 500 BD-22
5x1,5 0,8 1,8 16,1 505 - 1000 BD-10
5x2,5 0,8 1,8 17,7 615 - 1000 BD-12
5x4 1,0 1,8 19,6 785 - 1000 BD-12
5x6 1,0 1,8 21,8 1075 - 1000 BD-14
5x10 1,0 1,8 23,9 1385 - 1000 BD-14
5x16 1,0 1,8 27,7 1940 1435 1000 BD-16
5x25 1,2 2,0 33,1 2885 2100 500 BD-14
5x35 1,2 2,2 36,8 3610 2520 500 BD-14
6x1,5 0,8 1,8 17,0 555 - 1000 BD-12
6x2,5 0,8 1,8 18,8 700 - 1000 BD-12
6x4 1,0 1,8 22,1 1060 - 1000 BD-14
6x6 1,0 1,8 23,2 1220 - 1000 BD-14
7x1,5 0,8 1,8 17,0 570 - 1000 BD-12
7x2,5 0,8 1,8 18,8 720 - 1000 BD-12
7x4 1,0 1,8 22,1 1090 - 1000 BD-14
7x6 1,0 1,8 23,2 1265 - 1000 BD-14
8x1,5 0,8 1,8 19,5 660 - 1000 BD-12
8x2,5 0,8 1,8 19,9 795 - 1000 BD-12
8x4 1,0 1,8 23,3 1195 - 1000 BD-14
8x6 1,0 1,8 24,7 1445 - 1000 BD-14
10x1,5 0,8 1,8 22,8 930 - 1000 BD-14
10x2,5 0,8 1,8 25,2 1180 - 1000 BD-14
10x4 1,0 1,9 28,2 1480 - 1000 BD-14
10x6 1,0 1,9 29,8 1735 - 1000 BD-16
12x1,5 0,8 1,8 23,3 1000 - 1000 BD-14
12x2,5 0,8 1,8 25,2 1270 - 1000 BD-14
12x4 1,0 1,9 28,9 1610 - 1000 BD-16
12x6 1,0 2,0 30,7 1900 - 1000 BD-16
14x1,5 0,8 1,8 24,1 1100 - 1000 BD-14
14x2,5 0,8 1,8 26,7 1355 - 1000 BD-14
14x4 1,0 1,9 30,0 1770 - 1000 BD-16
14x6 1,0 1,8 32,0 2060 - 500 BD-14
16x1,5 0,8 1,8 25,0 1195 - 1000 BD-14
16x2,5 0,8 1,9 28,0 1520 - 1000 BD-16
16x4 1,0 2,0 31,5 1930 - 500 BD-14
16x6 1,0 2,0 33,6 2490 - 500 BD-14
19x1,5 0,8 1,8 25,9 1295 - 1000 BD-16
19x2,5 0,8 1,9 29,1 1650 - 1000 BD-16
19x4 1,0 2,0 31,5 1930 - 500 BD-14
19x6 1,0 2,1 35,7 2490 - 500 BD-14
21x1,5 0,8 1,8 26,8 1245 - 1000 BD-16
21x2,5 0,8 1,9 30,0 1770 - 1000 BD-16
24x1,5 0,8 1,9 29,2 1530 - 1000 BD-16
24x2,5 0,8 2,0 33,7 2165 - 500 BD-14
27x1,5 0,8 2,0 29,9 1635 - 1000 BD-16
27x2,5 0,8 2,0 34,3 2320 - 500 BD-14
30x1,5 0,8 1,9 30,4 1740 - 1000 BD-16
30x2,5 0,8 2,1 35,4 2475 - 500 BD-14
37x1,5 0,8 2,0 33,2 2100 - 500 BD-14
37x2,5 0,8 2,1 37,6 2870 - 500 BD-14
40x1,5 0,8 2,0 34,1 2270 - 500 BD-14
40x2,5 0,8 2,1 38,7 2985 - 500 BD-16
52x1,5 0,8 2,1 37,8 2765 - 500 BD-14
52x2,5 0,8 2,3 43,4 3465 - 500 BD-16
61x1,5 0,8 2,1 38,4 3005 - 500 BD-16
61x2,5 0,8 2,4 45,4 4290 - 500 BD-18