Energetski signalni kabeli s PVC izolacijom i plaštom, armirani sa 2 čelične trake

HRN HD 603 S1 tip 4C (VAV, LVAV)

IEC 60 502-1 (Cu/PVC/STA/PVC, Al/PVC/STA/PVC)

1-vodič: Cu uže/žica (PP 44), Al uže (PP 44-A)
2-izolacija: PVC masa
3-ispuna: brizgana elastomerna ili plastomerna mješavina ili omotane termoplastične vrpce
4-armatura: 2 čelične trake
5-plašt: PVC masa
U zemlju, kanale, na konzole, u suhim i vlažnim prostorijama i sl. gdje se ne očekuju mehanička oštećenja, a kabeli nisu izloženi mehaničkom vlačnom istezanju.
U gradskim mrežama, industrijskim pogonima, elektranama i drugim električnim postrojenjima te za povezivanje signalnih uređaja u industriji i prometu.
Za potrebe MTK sistema upravljanja u distribucijskim mrežama, kod četverožilnih kabela većih presjeka ugrađuje se u sredinu između žila kabela dodatni izolirani vodič 2,5 mm2
nazivni napon: 1 kV
ispitni napon: 3,5 kV
standardi: HRN HD 603 S1 tip 4C, IEC 60 502-1
PP 41, PP 41-A
Nazivni presjek (n x mm2) Debljina izolacije (mm) Debljina plašta (mm) Vanjski promjer (mm) Težina PP 41(kg/km) Težina PP 41-A (kg/km) Dužina (m) Bubanj (tip)
2x1,5 0,8 1,8 14,2 310 - 1000 BD-10
2x2,5 0,8 1,8 15,4 375 - 1000 BD-10
2x4 1,0 1,8 16,6 450 - 1000 BD-12
2x6 1,0 1,8 17,7 525 - 1000 BD-12
2x10 1,0 1,8 19,2 665 - 1000 BD-12
2x16 1,0 1,8 22,0 910 710 1000 BD-14
2x25 1,2 1,8 25,6 1275 965 1000 BD-14
2x35 1,2 1,9 27,8 1570 1140 1000 BD-16
3x1,5 0,8 1,8 14,8 345 - 1000 BD-10
3x2,5 0,8 1,8 16,1 420 - 1000 BD-10
3x4 1,0 1,8 17,5 520 - 1000 BD-12
3x6 1,0 1,8 18,3 605 - 1000 BD-12
3x10 1,0 1,8 20,0 780 - 1000 BD-12
3x16 1,0 1,8 23,0 1095 790 1000 BD-14
3x25 1,2 1,8 26,5 1555 1085 1000 BD-16
3x35 1,2 1,9 29,1 1960 1290 1000 BD-16
3x50 1,4 1,8 27,5 1970 - 1000 BD-16
4x1,5 0,8 1,8 15,7 385 - 1000 BD-10
4x2,5 0,8 1,8 17,0 485 - 1000 BD-12
4x4 1,0 1,8 18,7 600 - 1000 BD-12
4x6 1,0 1,8 19,7 705 - 1000 BD-12
4x10 1,0 1,8 21,6 925 - 1000 BD-14
4x16 1,0 1,8 23,3 1250 930 1000 BD-16
4x25 1,2 1,9 27,3 1760 1250 1000 BD-16
4x35 1,2 2,0 30,2 2250 1860 500 BD-14
4x50 1,4 2,1 31,2 2560 1965 500 BD-16
4x70 1,4 2,3 38,0 3930 2455 500 BD-18
4x95 1,6 2,5 42,1 5130 3010 500 BD-18
4x120 1,6 2,5 45,5 6140 3515 500 BD-8
4x150 1,8 2,7 50,2 7530 4180 500 BD-20
4x185 2,0 2,9 55,2 9150 5095 500 BD-20
4x240 2,2 3,0 62,0 11800 6060 500 BD-22
4x300 2,4 3,3 67,5 15190 7430 500 BD-22
5x1,5 0,8 1,8 16,4 435 - 1000 BD-12
5x2,5 0,8 1,8 18,1 545 - 1000 BD-12
5x4 1,0 1,8 19,9 700 - 1000 BD-12
5x6 1,0 1,8 21,0 825 - 1000 BD-12
5x10 1,0 1,8 23,1 1095 - 1000 BD-14
5x16 1,0 1,8 26,9 1590 1085 1000 BD-16
5x25 1,2 2,0 32,9 2610 1825 500 BD-14
5x35 1,2 2,2 36,3 3280 2190 500 BD-14
6x1,5 0,8 1,8 17,4 490 - 1000 BD-12
6x2,5 0,8 1,8 19,2 620 - 1000 BD-12
6x4 1,0 1,8 21,4 800 - 1000 BD-14
6x6 1,0 1,8 22,5 950 - 1000 BD-14
7x1,5 0,8 1,8 17,4 500 - 1000 BD-12
7x2,5 0,8 1,8 20,8 650 - 1000 BD-12
7x4 1,0 1,8 21,4 830 - 1000 BD-14
7x6 1,0 1,8 22,5 1000 - 1000 BD-14
8x1,5 0,8 1,8 19,8 575 - 1000 BD-12
8x2,5 0,8 1,8 20,3 715 - 1000 BD-12
8x4 1,0 1,8 22,6 930 - 1000 BD-14
8x6 1,0 1,8 24,0 1125 - 1000 BD-14
10x1,5 0,8 1,8 22,1 670 - 1000 BD-14
10x2,5 0,8 1,8 24,7 875 - 1000 BD-14
10x4 1,0 1,9 27,3 1125 - 1000 BD-14
10x6 1,0 1,9 29,1 1350 - 1000 BD-16
12x1,5 0,8 1,8 22,6 725 - 1000 BD-14
12x2,5 0,8 1,8 25,1 970 - 1000 BD-14
12x4 1,0 1,9 27,0 1190 - 1000 BD-16
12x6 1,0 2,0 29,8 1510 - 1000 BD-16
14x1,5 0,8 1,8 24,4 845 - 1000 BD-14
14x2,5 0,8 1,8 26,0 1035 - 1000 BD-14
14x4 1,0 1,9 29,3 1390 - 1000 BD-16
14x6 1,0 1,8 32,5 2015 - 500 BD-14
16x1,5 0,8 1,8 24,0 870 - 1000 BD-14
16x2,5 0,8 1,9 26,0 1170 - 1000 BD-16
16x4 1,0 2,0 32,0 1850 - 500 BD-14
16x6 1,0 2,0 33,7 2740 - 500 BD-14
19x1,5 0,8 1,8 25,2 980 - 1000 BD-16
19x2,5 0,8 1,9 28,4 1300 - 1000 BD-16
19x4 1,0 2,0 33,4 2055 - 500 BD-14
19x6 1,0 2,1 35,5 2515 - 500 BD-14
21x1,5 0,8 1,8 26,1 1045 - 1000 BD-16
21x2,5 0,8 1,9 29,3 1390 - 1000 BD-16
24x1,5 0,8 1,9 28,5 1175 - 1000 BD-16
24x2,5 0,8 2,0 33,5 1640 - 500 BD-14
27x1,5 0,8 2,0 29,0 1260 - 1000 BD-16
27x2,5 0,8 2,0 34,1 2030 - 500 BD-14
30x1,5 0,8 1,9 29,8 1350 - 1000 BD-16
30x2,5 0,8 2,1 35,2 2185 - 500 BD-14
37x1,5 0,8 2,0 33,0 1820 - 500 BD-14
37x2,5 0,8 2,1 37,4 2535 - 500 BD-14
40x1,5 0,8 2,0 33,9 2000 - 500 BD-14
40x2,5 0,8 2,1 3807 2700 - 500 BD-16
52x1,5 0,8 2,1 37,6 2425 - 500 BD-14
52x2,5 0,8 2,3 43,2 3300 - 500 BD-16
61x1,5 0,8 2,1 38,6 2695 - 500 BD-16
61x2,5 0,8 2,4 44,2 3585 - 500 BD-16