Dovođenje električne energije i sigurnost opskrbe je od posebne važnosti za život ljudi na našim otocima. Dokaz da se o toj činjenici kod nas ipak vodi računa je i najnovije polaganje podmorskog kabela koje je obavljeno u ožujku 2003. na trasi Mali Drvenik – Veliki Drvenik (cca 2250 m) i Mali Drvenik – kopno (uvala Voluja, cca 3600 m). Pored drugih izvođača, u ovom poslu je sudjelovala i Elka d.d.