Na području dubrovačkog Elektrojuga, 23. travnja ove godine položen je podmorski 20 kV kabel XHE 49/24 3×120/16 u dužini od 2000 metara, između otoka Šipana i kopna.

Dosadašnji kabel, položen prije 40 godina je tijekom prošle godine oštećen te je opskrba Elafitskih otoka električnom energijom zbog toga bila otežana.

Polaganjem ovog kabela ponovno je zatvoren elektroenergetski prsten oko Elafitskih otoka te je na taj način omogućeno pouzdano napajanje otoka Koločepa, Lopuda i Šipana.

Podmorski kabel iste konstrukcije isporučen je također prošle godine Elektrojugu za spajanje otoka Lokruma sa Dubrovnikom, te Elektri Zadar za spajanje dionica Vinjerac – Seline i Preko – Ošljak.