POLITIKA UPRAVLJANJA ZDRAVLJEM I SIGURNOŠĆU NA RADU
ELKA d.o.o. se obavezuje uspostaviti sustav upravljanja zdravljem, sigurnosti na radu i profesionalnim oboljenjima kako bi postigli stabilnu razinu zadravlja i sigurnosti naših tadnika i svih ostalih koji su pod utjecajem rizika u našim postrojenima ili pod utjecajem naših aktivnosti ili proizvoda.
Kao organizacija svjesna važnosti zaštite na radu i profesionalnih oboljenja obavezujemo se:
– primjenjivati procese i tehnologiju nadzora za smanjenje rizika do mogućeg opsega,
– udovoljavati važećim zakonskim zahtjevima, zahtjevima ugovora i preuzetim obvezama, te postavljati interne standarde i zahtjeva kada je to potrebno,
– stalno poboljšavati i spriječavati moguće ozljede,
– kada je primjereno provoditi korektivne akcije koje su se pokazale učinkovite,
– nastojati stalno poboljšavati sustav upravljanja.
Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu temelji se na zahtjevima norme ISO 45001:2018.
Dužnost je svakog djelatnika poduzeća da primjenjuje postupke koji se odnose na njihovo područje.
Poslovodstvo poduzeća u cjelosti podržava politiku i ciljeve zaštite zdravlja i profesionalnih oboljenja i obvezuje se na ispunjenje vlastitih obećanja i preuzetih obveza.