ELKA d.o.o. se obvezuje da će odgovorno upravljati zaštitom okoliša, usvajanjem sustava usklađenog s normom HRN EN ISO 14001, te da će postupati u skladu za zakonskim propisima i ostalim zahtjevima primjenjivim na području svog djelovanja.

Izgrađeni sustav upravljanja održavat će se unutarnjim prosudbama okoliša te uz pomoć ovlaštene, međunarodno priznate certifikacijske ustanove. Obvezujući se za prevenciju zagađenja poduzimamo mjere na smanjenju utjecaja na okoliš kroz održavanje najvišeg stupnja nadzora nad aspektima okoliša u procesima projektiranja, proizvodnje i izgradnje finalnog proizvoda.

ELKA d.o.o. se obvezuje stalno poboljšavati rezultate zaštite okoliša i sprječavati onečišćenje okoliša, a posebno kontrole emisije u tlo i vodu što je u skladu sa postavljenim ciljevima upravljanja okolišem. Opredjeljenje Društva je korištenje ekološki prihvatljivih tehnologija i procesa.

Uprava Društva u cijelosti podržava politiku i ciljeve okoliša. Svi uposlenici se obučavaju i motiviraju da svoje zadatke izvršavaju korektno i u skladu s politikom zaštite okoliša. Svi uposlenici odgovorni su da učine sve kako bi zaštitili sebe, suradnike, opremu i proizvode. Ova politika je dostupna javnosti.