POLITIKA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Politika energetske učinkovitosti obuhvaća razvoj, projektiranje, proizvodnju i servis električnih vodiča, kabela i čelične užadi te proizvodnju izolacijskih i zaštitnih materijala za vodiče i kabele.

Misija tvrtke jest da osigura:

  • energetski učinkovite proizvode i usluge našim kupcima
  • financijsku uštedu za naše vlasnike
  • poticajno radno okruženje za naše djelatnike

ELKA d.o.o.  će provoditi sustave upravljanja prema najboljim svjetskim normama (ISO 9001 , ISO 14001, ISO 50001) i koristiti energiju na efikasniji, isplativiji i ekološki prihvatljiviji način.

Energetska učinkovitost je bitna u svim poslovnim procesima, što je vidljivo iz plana gdje će se povećati profitabilnost, ojačati naša konkurentska pozicija i pružiti našim klijentima najviša kvaliteta usluge.

Za realizaciju politike energetske učinkovitosti nužno je sudjelovanje svih djelatnika. Djelatnici se informiraju o energetskim pitanjima i uključuju u program energetske učinkovitosti..
ELKA d.o.o. će kontinuirano poboljšavati energetsku učinkovitost, dokumentirati provedbene planove, i ostvariti uštede u  području energetske učinkovitosti, podržati nabavu energetski učinkovitih proizvoda i usluga, te projektiranje za poboljšanje energetske učinkovitosti.

Ciljevi tvrtke koji se odnose na ovu politiku su slijedeći:

  • certificiranje i održavanje ISO 50001 certifikata unutar organizacije
  • smanjiti operativne troškove i povećati profit kroz aktivno i odgovorno upravljanje energetskom učinkovitošću
  • smanjiti potrošnju energije po proizvodu
  • pružiti poticajno radno okruženje za naše djelatnike, a istovremeno upravljati energetskom učinkovitošću
  • osigurati materijalne i ljudske resurse za provedbu projekata vezanih uz energetsku učinkovitost
  • dokazati predanost našeg menadžmenta prema zajednici i provedbi mjera energetske učinkovitosti
  • u potpunosti zadovoljiti relevantno zakonodavstvo, propise, zahtjeve i preporuke vezane uz energetsku učinkovitost

Iz općih, utvrđenih ciljeva sustava upravljanja energetskom učinkovitošću proizlazit će konkretni i dokumentirani pojedinačni programi za njihovo ostvarenje.

Ova Politika se primjenjuje na poslovne jedinice i djelatnike ELKA d.o.o.