Energetski kabeli sa XLPE izolacijom i PE plaštem sa uzdužnom i poprečnom vodonepropusnom izvedbom el. zaštite

HRN HD 620 S2 part 10C

IEC 60 502-2

DIN VDE 0276T 620

1-vodič: Al ili Cu uže, zbijeno
2-ekran vodiča: poluvodljivi sloj na vodiču
3-izolacija: XLPE
4-ekran izolacije: poluvodljivi sloj na izolaciji
5-separator: bubriva vrpca, poluvodljiva
6-električna zaštita/ekran: od Cu žica i trake
7-separator: bubriva vrpca
8-laminirani plašt: Al traka sa kopolimerom
9-vanjski plašt: PE-HD
U zemlju, vlažne terene, kanale, na konzole, gdje se ne očekuju mehanička oštećenja ni mehanička vlačna naprezanja. Kao distributivni kabel u gradskim i ruralnim mrežama.
stara oznaka:XH(A)E 49, XH(A)E 49-A
tipska oznaka po HRN HD:N2XS(FL)2Y, NA2XS(FL)2Y, EXeCeWB, EAXeCeWB
tipska oznaka po DIN VDE:N2XS(FL)2Y, NA2XS(FL)2Y

nazivni napon: 12/20, 18/30, 20.8/36 kV
najviši napon: 24, 36, 42 kV
ispitni napon: 30, 45, 52 kV
standardi: IEC 60 502-2; HRN HD 620 S2 Part 10C; DIN VDE 0276T 620
N2XS(FL)2Y, NA2XS(FL)2Y 12/20/24 kV
Presjek Promjer vodiča Debljina izolacije Promjer preko izolacije Debljina plašta Promjer kabela Težina kabela Cu Težina kabela Al Najmanji polumjer savijanja
(nxmm2/mm2) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/km) (kg/km) (mm)
1x35/16 7,2 5,5 20,3 2,5 28 1100 900 420
1x50/16 8,3 5,5 21,4 2,5 29 1255 965 430
1x70/16 10,3 5,5 23,4 2,5 31 1510 1060 460
1x95/16 11,3 5,5 24,4 2,5 32 1765 1170 480
1x120/16 12,7 5,5 25,8 2,5 34 2070 1270 510
1x150/25 14,1 5,5 27,2 2,5 35 2320 1475 520
1x185/25 15,7 5,5 28,8 2,5 37 2780 1630 550
1x240/25 18,0 5,5 31,1 2,5 39 3380 1880 580
1x300/25 20,0 5,5 33,1 2,5 42 4035 2185 630
1x400/35 23,8 5,5 36,9 2,5 45 4985 2585 670
1x500/35 26,7 5,5 39,8 2,5 48 6090 2990 720
N2XS(FL)2Y, NA2XS(FL)2Y 18/30/36 kV
Presjek Promjer vodiča Debljina izolacije Promjer preko izolacije Debljina plašta Promjer kabela Težina kabela Cu Težina kabela Al Najmanji polumjer savijanja
(nxmm2/mm2) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/km) (kg/km) (mm)
1x35/16 7,2 8,0 25,8 2,5 33 1280 1100 490
1x50/16 8,3 8,0 26,9 2,5 34 1500 1200 510
1x70/16 10,3 8,0 28,9 2,5 36 1760 1360 540
1x95/16 11,3 8,0 29,9 2,5 37 2105 1465 550
1x120/16 12,7 8,0 31,3 2,5 39 2370 1570 580
1x150/25 14,1 8,0 32,7 2,5 41 2770 1820 610
1x185/25 15,7 8,0 34,3 2,5 42 3080 1980 630
1x240/25 18,0 8,0 36,6 2,5 45 3780 2280 670
1x300/25 20,0 8,0 38,6 2,5 47 4385 2485 700
1x400/35 23,8 8,0 42,4 2,6 50 5385 2985 750
1x500/35 26,7 8,0 45,3 2,7 54 6490 3490 810
EXeCeWB, EAXeCeWB 20,8/36/42 kV
Presjek Promjer vodiča Debljina izolacije Promjer preko izolacije Debljina plašta Promjer kabela Težina kabela Cu Težina kabela Al Najmanji polumjer savijanja
(nxmm2/mm2) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/km) (kg/km) (mm)
1x35/16 7,2 8,8 27,8 2,6 36 1440 1220 540
1x50/16 8,3 8,8 28,9 2,8 37 1700 1400 550
1x70/16 10,3 8,8 30,9 2,8 39 1960 1510 580
1x95/16 11,3 8,8 31,9 3,0 41 2265 1665 610
1x120/16 12,7 8,8 33,3 3,0 43 2570 1820 640
1x150/25 14,1 8,8 34,7 3,2 44 3070 2120 660
1x185/25 15,7 8,8 36,3 3,2 46 3380 2230 690
1x240/25 18,0 8,8 38,6 3,4 48 4080 2580 720
1x300/25 20,0 8,8 40,6 3,4 51 4785 2930 760
1x400/35 23,8 8,8 44,4 3,6 56 5790 3285 840
1x500/35 26,7 8,8 47,3 3,6 58 6690 3590 870