Energetski kabeli sa XLPE izolacijom i PVC plaštem, armirani s okruglim čeličnim žicama
HRN HD 620 S1 Part 6 A-2
IEC 60 502-2

1-vodič: Al ili Cu uže, zbijeno
2-ekran vodiča: poluvodljivi sloj na vodiču
3-izolacija: XLPE
4-ekran izolacije: poluvodljivi sloj na izolaciji
5-električna zaštita/ekran: od Cu trake
6-unutarnji plašt: PVC
7-armatura: čelične pocinčane okrugle žice i zavojnica od pocinčane čelične trake
8-vanjski plašt: PVC
U zemlju, kanale, na konzole, gdje se ne očekuju mehanička oštećenja ni mehanička vlačna naprezanja. Kao distributivni kabel u gradskim i ruralnim mrežama. Kao spojni kabel za industrijske pogone.
stara oznaka:XHP 84, XHP 84-A
tipska oznaka po HRN HD:E-2XHCEYRY, E-A2XHCEYRY
tipska oznaka po DIN VDE:N2XSEYRY, NA2XSEYRY

nazivni napon: 6/10/12 kV
najviši napon: 12kV
ispitni napon: 21 kV
standardi: IEC 60 502-2; HRN HD 620 S1 Part 6A-2
N2XSEYRY, NA2XSEYRY 6/10/12 kV
Presjek Promjer vodiča Debljina izolacije Promjer preko izolacije Debljina plašta Promjer kabela Težina kabela Cu Težina kabela Al Najmanji polumjer savijanja
(nxmm2/mm2) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/km) (kg/km) (mm)
3x35/16 7,2 3,4 16,2 2,6 52 5400 4750 620
3x50/16 8,3 3,4 17,3 2,7 54 6000 5050 650
3x70/16 10,3 3,4 19,3 2,8 57 6900 5600 680
3x95/16 11,3 3,4 20,3 2,9 61 8100 6400 730
3x120/16 12,7 3,4 21,7 3,0 66 9700 7500 790
3x150/25 14,1 3,4 23,1 3,2 71 11600 8800 850
3x185/25 15,7 3,4 24,7 3,4 73 12900 9500 870
3x240/25 18,0 3,4 27,2 3,6 78 14700 10200 930
3x300/25 20,0 3,4 29,2 3,8 83 17400 11800 1000