Teški trožilni vod sa zaštitnom zeleno/žutom žilom

HRN HD 620 Part 5c-2
IEC 60 502-2

1-vodič: bakreno finožično uže
2-izolacija: gumena mješavina na temelju etilen-propilenskoga elastomera (EPDM)
3-plašt: gumena mješavina na temelju polikloropena (PCP)
U suhom, vlažnom kao i na otvorenom prostoru, u pogonskim uvjetima gdje postoji opasnost od požara
Za pomična trošila, alatne i poljodjelske strojeve
temperaturni uvjeti: -40°C do +90°C
nazivni napon: 450/750V
ispitni napon: 2500V
minimalni radijus savijanja: 4x vanjski promjer
izolacija/plašt: EPDM/PCP
otpornost prema gorenju: IEC 60332-1
Nazivni presjek Promjer vodiča Debljina izolacije Promjer kabela Promjer nosiva užeta Promjer snopa Težina snopa Najmanji polumjer savijanja
(nxmm2/mm2) (mm) (mm2) (mm3) (mm/mm) (kg/mm) (kg/km) (mm4)
1x1,5 1,6 0,8 6,8 8 8 64 5d
1x2,5 2 0,9 7 9 9 73 4d
2x1,5 1,6 0,8 9,8 10 10 85 3d