Predsjednik novoizabranoga sedmeročlanog Nadzornog odbora ELKA kabela je dr. Franjo Gregurić, bivši premijer, nekadašnji generalni direktor Ine koji je radio i na rukovodećim pozicijama u Astri i Chromosu. Danas svojim poslovnim savjetima pomaže hrvatskim izvoznicima.

Zamjenik predsjednika NO-a je Miljenko Hacek, direktor i vlasnik Cotre, a ostali su članovi: Mladen Kos, dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu, Nidžara Osmanagić Bedenik, profesorica s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Dušan Sekulić, vlasnik i direktor tvrtke Skab, Vladimir Mikuličić profesor s FER-a, te predstavnik radnika Ivan Babić. (Dnevnik, 12.7. 2004.,str.16)