Srednjenaponski gumeni rudarski kabeli

HRN N.C5.364

VDE 0250/Teil 813

1-vodič - fazni: bakreno pokositreno finožično uže
2-poluvodljivi sloj oko vodiča: gumena mješavina na temelju etilen-propilenskog elastomera (EPDM)
3-izolacija: gumena mješavina na temelju etilen-propilenskog elastomera (EPDM)
4-poluvodljivi sloj preko izolacije: poluvodljiva tekstilna vrpca
5-unutarnji plašt: EpN 64 - NR+SBR; EpN 65 - EPDM
6-električna zaštita: bakrene pokositrene žice koncentrično oko unutarnjeg plašta
7-separator: poliesterska vrpca
8-separacijski plašt: gumena mješavina na temelju etilen-propilenskog elastomera (EPDM), omotano poluvodljivom tekstilnom vrpcom
9-kontrolni vodič: bakrena pokositrena žica koncentrično oko separacijskog plašta
10-separator: poliesterska vrpca
11-vanjski plašt: gumena mješavina na temelju polikloroprenskog elastomera (PCP)

Boja plašta: crvena
Savitljivi srednjenaponski kabel namijenjen je za primjenu u rudnicima s metanskim jamama. Koristi se uz upotrebu odgovarajućeg kontrolnika kabela visokonaponske mreže gdje nije moguća upotreba armiranih kabela zbog premještanja radilišta, a to su jamske trafostanice za napajanje otkopa i radilišta pripreme. Kod polaganja i premještanja tijekom rada polumjer savijanja je najmanje 5D (D = vanjski promjer kabela).
nazivni napon: 3,6/6 kV
ispitni napon: 11 kV
norma: HRN N.C5.364; VDE 0250/Teil 813
dozvoljena temperatura vodiča: 90°C

NATPIS NA PLAŠTU:EpN 65 3x25/16/4 mm2 3,6/6 kV ELKA HR

*primjer: Oznaka trožilnog kabela presjeka faznih vodiča 25mm2 sakoncentričnim zaštitnim vodičem presjeka 16mm2 preko unutrašnjeg plašta iz poluvodljive gumene mješavine na temelju EPDM i sa kontrolnim vodičem presjeka 4mm2 između separacijskog i vanjskog plašta

HRN: EpN 65 3x25/16/4 mm2

VDE: NTSCGEWÖU 3x25/16 KON+4ST KON
EpN 64, 65
Konstrukcija Promjer faznog vodiča Debljina izolacije Unutarnji plašt Separacijski plašt Vanjski plašt Vanjski promjer Težina kabela Dužina Bubanj
Construction Phase conductor diameter Insulation thickness Inner sheath Separating sheath External sheath External diameter Cable weight Length Drum
(*) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/km) (m) (type)
3x16/10/4 5,0 3,0 2,0 1,5 3,5 49,0 2450 250 BD-16
3x25/16/4 6,2 3,0 2,0 1,5 3,5 52,0 3200 250 BD-16
3x35/16/4 7,5 3,0 2,0 1,5 3,5 55,0 3850 250 BD-16
3x16/25/4 5,0 3,0 2,0 1,5 3,5 49,0 2560 250 BD-16
3x25/25/4 6,2 3,0 2,0 1,5 3,5 52,0 3350 250 BD-16
3x35/25/6 7,5 3,0 2,0 1,5 3,5 55,0 3950 250 BD-18
(*)=nxS+n1xS1mm2
n - broj faznih vodiča - number of phase conductors
S - presjek faznog vodiča - phase conductor cross-section
S1 - broj zaštitnih vodiča - electric protection cross-section
S2 - presjek kontrolnog vodiča - control conductor cross-section