Specijalni gumeni rudarski kabeli

HRN N.C5.360

VDE 0250/Teil 812

1-vodič - fazni: bakreno pokositreno finožično uže
2-vodič - upravljački: bakreno pokositreno finožično uže
3-vodič - zaštitni: bakreno pokositreno finožično uže
4-separator: poliesterska vrpca oko faznih vodiča
5-izolacija: gumena mješavina na temelju etilen-propilenskog elastomera (EPDM)
6-poluvodljivi sloj oko zaštitnog vodiča: gumena mješavina na temelju etilen-propilenskog elastomera (EPDM)
7-poluvodljivi sloj preko izolacije faznih žila: poluvodljiva tekstilna vrpca
8-poluvodljivi sloj oko jezgre kabela: poluvodljiva tekstilna vrpca
9-unutrašnji plašt: gumena mješavina na temelju prirodnog i stiren-butadienskog elastomera (NR+SBR)
10-separator: poliesterska vrpca
11-električna zaštita: omot od bakrenih pokositrenih žica (EpN 63); dvostruki omot od kombinacije bakrenih i čeličnih žica (EpN 63 (S))
12-separator: poliesterska vrpca te gumirana tekstilna vrpca kao ojačanje vanjskog plašta (samo kod EpN 63)
13-vanjski plašt: gumena mješavina na temelju polikloroprenskog elastomera (PCP)

Boja plašta: žuta
Savitljivi kabel namijenjen je za primjenu u rudnicima sa metanskim jamama. Upotrebljava se za napajanje kombajna, strojeva na radilištima, pripreme i otvaranja. Pored upotrebe kabelskog kontrolnika moguće je ostvariti dva kruga upravljanja, npr upravljanje transporterom i kombajnom. Kabel je za vrijeme pogona stalno u pokretu izložen mehaničkim naprezanjima i zadovoljava teške uvjete rada. Izvedba kabela EpN 63 namijenjena je za polaganje u kabelski lanac gdje je polumjer savijanja 2.5 D i može izdržati 5000 jednostrukih ciklusa savijanja prema Internom propisu ELKE. Izvedba kabela Epn 63 (S) namijenjena je za napajanje kombajna bez kabelskog lanca gdje je kabel vučen od stroja i time izložen velikim vlačnim silama, uz savijanja i uvijanja. Dopušteni polumjer savijanja je 5 D s brojem jednostrukih ciklusa savijanja od 5000. ( D=vanjski promjer kabela)
nazivni napon: 0,6/1 kV
ispitni napon: 3,5 kV
norma: HRN N.C5.360; VDE 0250/Teil 812
dozvoljena temperatura vodiča: 90°C

NATPIS NA PLAŠTU: EpN 63 3x70+2x4+10 mm2 0,6/1 kV ELKA HR god. proizvodnje

EpN 63, EpN 63 (S)*
Konstrukcija Promjer faznog vodiča Debljina izolacije Debljina plašta Vanjski promjer Težina kabela Dužina Bubanj
Construction Phase conductor diameter Insulation thickness Sheath thickness External diameter Cable weight Length Drum
(**) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/km) (m) (type)
3x25/16+2x4+1x10 6,2 2,0 3,5 39,0 2580 500 BD-16
3x35/16+2x4+1x10 7,5 2,0 3,5 41,5 2810 500 BD-18
3x50/25+2x4+1x10 8,9 2,0 3,5 45,0 3550 500 BD-18
3x70/35+2x4+1x10 11,1 2,0 4,0 51,0 4920 500 BD-20
3x95/50+2x4+1x10 12,1 2,4 4,0 56,0 5900 250 BD-18
*kod kabela EpN 63 (S) slovna oznaka (S) nije po normi, vanjski promjer i težina su cca 10% veći od vrijednosti navedenih u tablici
**nxS/S0+n1xS1+n2xS2mm2
n - broj faznih vodiča - number of phase conductors
n1 - broj upravljačkih vodiča - number of control conductors
n2 - broj zaštitnih vodiča - number of protective conductors
S - presjek faznog vodiča - phase conductor cross-section
S0 - presjek električne zaštite - electric protection cross-section
S1 - presjek upravljačkog vodiča - control conductor cross-section
S2 - presjek zaštitnog vodiča - protective conductor cross-section