Specijalni gumeni rudarski kabeli

HRN N.C5.360

VDE 0250/Teil 812

1-vodič - fazni: bakreno pokositreno finožično uže
2-vodič - upravljački: bakreno pokositreno finožično uže
3-vodič - zaštitni: bakreno pokositreno finožično uže
4-separator: poliesterska vrpca oko faznih vodiča
5-izolacija: gumena mješavina na temelju etilen-propilenskog elastomera (EPDM)
6-poluvodljivi sloj oko zaštitnog vodiča: gumena mješavina na temelju etilen-propilenskog elastomera (EPDM)
7-poluvodljivi sloj preko izolacije faznih žila: poluvodljiva tekstilna vrpca
8-poluvodljivi sloj oko jezgre kabela: poluvodljiva tekstilna vrpca + poliesterska vrpca
9-unutrašnji plašt: gumena mješavina na temelju prirodnog i stiren-butadienskog elastomera (NR+SBR)
10-separator: poliesterska vrpca
11-vanjski plašt: gumena mješavina na temelju polikloroprenskog elastomera (PCP)

Boja plašta: žuta
Savitljivi kabel namijenjen je za primjenu u rudnicima sa metanskim jamama. Upotrebljava se za sve pogone gdje postoji potreba korištenja kabelskog kontrolnika i ostvarenja jednog daljinskog upravljanja. Kod premještanja tijekom pogona dozvoljen je polumjer savijanja 2.5 D i može izdržati 5000 jednostrukih ciklusa savijanja. Konstrukcija 3x6+2,2,5+6mm2 nije po HRN-u već je specijalno razvijena za bušilice. Sa konstrukcijom EpN 62 moguće je korištenje kabelskog kontrolnika i upravljanje bušilicom.
nazivni napon: 0,6/1 kV
ispitni napon: 2,5 kV
norma: HRN N.C5.360; VDE 0250/Teil 812
dozvoljena temperatura vodiča: 90°C

NATPIS NA PLAŠTU: EpN 62 3x50+2x6+10 mm2 0,6/1 kV ELKA HR god. proizvodnje

EpN 62
Konstrukcija Promjer faznog vodiča Debljina izolacije Debljina plašta Vanjski promjer Težina kabela Dužina Bubanj
Construction Phase conductor diameter Insulation thickness Sheath thickness External diameter Cable weight Length Drum
(**) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/km) (m) (type)
3x6+2x2,5+1x6 3,1 1,2 4,1 24,5 860 500 BD-12
3x16+2x6+1x10 5,0 1,2 3,0 29,0 1280 500 BD-14
3x25+2x6+1x10 6,2 1,4 3,0 34,5 1790 500 BD-14
3x35+2x6+1x10 7,5 1,4 3,0 37,0 2350 500 BD-16
3x50+2x6+1x10 8,9 1,6 3,5 41,5 3120 250 BD-16
**nxS+n1xS1+n2xS2mm2
n - broj faznih vodiča - number of phase conductors
n1 - broj upravljačkih vodiča - number of control conductors
n2 - broj zaštitnih vodiča - number of protective conductors
S - presjek faznog vodiča - phase conductor cross-section
S1 - presjek upravljačkog vodiča - control conductor cross-section
S2 - presjek zaštitnog vodiča - protective conductor cross-section