ELKA d.o.o. nadogradila je sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015 i sustav upravljanja okolišem prema normi ISO 14001:2015. Istovremeno je ELKA uvela i novi sustav gospodarenja energijom prema normi ISO 50001:2011 te je nakon provedenog trostrukog audita dobila certifikate kao dokaz uspješno uspostavljenog sustava upravljanja kvalitetom, okolišem i energijom čime je ELKA postala tvrtka koja je među prvima u Hrvatskoj integrirala sva 3 sustava.

Novouvedeni sustav gospodarenja energijom prema normi ISO 50001:2011 definira zahtjeve za uspostavljanje, primjenu i održavanje sustava gospodarenja energijom te omogućava organizaciji sustavan pristup trajnom poboljšanju energetske učinkovitosti.

Nezavisni auditori međunarodne certifikacijske kuće SGS i našeg dugogodišnjeg partnera SGS Adriatica d.o.o. proveli su audit poslovnih procesa u ELKI fokusirajući se na značajne aspekte, rizike i ciljeve poslovanja kao i na energetsku učinkovitost. Auditorski tim zaključio je da ELKA ima uspostavljen sustav upravljanja kvalitetom, okolišem i energijom u skladu sa zahtjevima normi te da dokazuje sposobnost osiguravanja trajne prikladnosti, adekvatnosti i efikasnosti u svom poslovanju.

Certifikati ISO 9001/14001/50001 predstavljaju potvrdu o uspješnom zadovoljavanju zahtjeva međunarodno priznatih normi koju donosi Međunarodna organizacija za normizaciju (engl. International Organization for Standardization; kratica ISO). Certifikacijski ciklus traje tri godine i podrazumijeva provedbu inicijalnog i glavnog certifikacijskog audita te dva godišnja kontrolna audita koji ELKU očekuju u slijedeće dvije godine sa svrhom potvrde kontinuirane provedbe i unapređenja certificiranog sustava upravljanja kvalitetom, okolišem i energijom.

Dobiveni ISO certifikati još jedna su potvrda visoke kvalitete usluge koju kupci i poslovni partneri dobivaju u Hrvatskoj već 90 godina.

Vizija ELKE jest i dalje ostati kabelska tvrtka s interesom za vertikalno i horizontalno širenje, radi povećanja konkurentnosti. Stalan, dinamičan rast jest i bit će posljedica učinkovita usmjerenja aktivnosti prema željama kupaca. Vizija, strategija i ciljevi zasnivaju se na vrijednostima i uvjerenjima: kvaliteta, inženjering, servis, fleksibilnost, etika te usmjerenje prema cilju i rezultatu.