U hotelu Croatia u Cavtatu od 10. do 13. studenoga 2013. godine održano je 11. savjetovanje Hrvatskog ogranka Međunarodnog vijeća za velike elektroenergetske sustave  (HRO CIGRÉ). Međunarodno vijeće za velike elektroenergetske sustave je stručna udruga sa sjedištem u Parizu i članstvom na svih pet kontinenata, a njezino djelovanje obuhvaća problematiku elektroenergetskih sustava i njihovih komponenata, odnosno bavi se razvojem, izgradnjom, pogonom i održavanjem elektroenergetskih postrojenja i njihovih elemenata.

Na Savjetovanju se tijekom četiri dana okupilo oko 500 stručnjaka, a domaćin i ove godine bila je Hrvatska elektroprivreda, Zlatni sponzor Končar elektoindustrija, dok je Elka bila sponzor grupe B1 (Izolirani kabeli).

Između ostalih uzvanika skupu su prisustvovali i predstavnici CIGRE-a Srbije, Slovenije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Rasprave o 229 referata održane su u 15 grupa u skladu s preferencijalnim temama ovog Savjetovanja. Stručni rad Savjetovanja započeo je u ponedjeljak, 11. studenoga i održavao se paralelno u četiri dvorane. ELKA je nastupila  u Sekciji Podsustavi, Grupa B1 – Izolirani kabeli sa dvjema stručnim temama: „Nova generacija energetskih srednjonaponskih kabela“ (Jordanić, Elez) te „Dodatno ispitivanje SN kabela udarnim naponom povećanog iznosa – Peak Test“ (Jordanić).

11. savjetovanje HRO CIGRÉ organizirano je u suradnji s HKIE, a prema godišnjem programu stručnog usavršavanja ovlaštenih inženjera elektrotehnike. Sudionici Savjetovanja stekli su 20 bodova temeljem Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (NN 24/08).

Po općoj ocjeni sudionika rad na 11. savjetovanju HRO CIGRÉ bio je dobro organiziran i uspješan. Na savjetovanju se moglo razgledati i zanimljive tehničke izložbe tvrtki-sponzora koje su izložbom i zanimljivim predavanjima predstavile svoje nove proizvode i usluge.

 

Cigre 2013

Cigre 2013