Na četvrtoj međunarodnoj specijaliziranoj izložbi kabelske industrije CABEX 2005, koja je održana u Moskvi od 1. do 4. ožujka, ruskom tržištu Elka kabeli predstavili su se zajedno s moskovskim Skabom.   Riječ je o trećem nastupu Elka kabela na toj priredbi. CABEX 2005. okupio je 115 izlagača iz dvanaest zemalja, od čega 29 stranih. Među poznatijim sudionicima ovog sajma kabela, žice i pribora bila su i velika imena iz kabelske industrije poput Pirellija, ABB-a, Prakaba, 2M Kablo-a.