Zagrebačka tvornica električnih kabela Elka u 2002. ostvarila je dobit nakon oporezivanja od 17,03 milijuna kuna, a Uprava i Nadzorni odbor Glavnoj skupštini predlažu da se pet posto dobiti, odnosno 851,5 tisuća kuna, rasporedi u zakonske pričuve, a glavnina dobiti, 16,18 milijuna kuna, u zadržanu dobit koja će se koristiti za potrebe poslovanja.

 Na Glavnoj skupštini trebala bi se prihvatiti i odluka o razrješenju trojice sadašnjih članova nadzornog odbora kojima istječe mandat: Jonathana Paula Coopera i Gavina Michaela Susmana iz SAD-a te Michala Zaveskyja iz Češke. Iz Nadzornog odbora Skupština bi trebala opozvati Ivana Čosića, a u za nove članove su predložene Gordana Šepec i Sandra Kalanj iz Hrvatske te Anita Nemes iz Velike Britanije. Glavna skupština sazvana je za 30. svibnja ove godine. U ponedjeljak, 28. travnja, Elka će sa Zagrebačkom burzom potpisati ugovor o uvrštenju dionica društva u kotaciju Javnih dioničkih društava