Tvrtka Elka kabeli d.o.o. nastupiti će na projektu Dani Inženjera koji će se održati u prostorijama Fakulteta Elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, od 08. do 11. travnja.

Ovaj projekt okuplja studente Sveučilišta u Zagrebu, posebno studente tehničkih fakulteta – buduće inženjere, omogućuje im razvoj vještina i znanja koja će im biti od važnosti u njihovoj budućoj karijeri. Svake godine udruga BEST Zagreb organizira projekte sličnog karaktera te na taj omogućava studentima upoznavanje sa novim saznanjima, vještinama timskog rada, rješavanja problema, prezentacija i komunikacija.

Ovogodišnji Dani inženjera sastoje se od Company day-a na kojem će se poslodavci predstaviti studentima putem štandova i prezentacija te inženjerskih natjecanja koja potiču studente na korištenje vlastitih vještina i znanja u rješavanju zadanih ciljeva.. Postoje tri kategorije natjecanja (Case study, Team design i Seminar) u kojima će studenti raditi isključivo u timovima kako bi ih se potaklo na međusobnu suradnju i komunikaciju.

Dani inženjera predstavljaju idealan način za sve poslodavce, pa tako i za Elku, da se na jednom mjestu susretnu sa perspektivnim i ambicioznim studentima tehničkih fakulteta koji će u bliskoj budućnosti postati i perspektivni i uspješni inženjeri.