Armirani, teško-gorivi kabel bez halogena 0,6/1 kV

IEC 60092-350, IEC 60092-353

1-vodič: pokositrena bakrena žica klase 2, IEC 60228 (50-300mm2 okruglog ili sektorskog oblika), vidi tablicu
2-separator: prema zahtjevu
3-izolacija: XLPE, prema IEC 600092-351
4-ispuna i unutrašnji plašt: smjesa na bazi poliolefina
5-armatura: oplet od pokositrenih bakrenih žica (min gustoća 90%)
6-plašt: poliolefin, tip SHF 1 prema IEC 60092-359 (SHF 2 na zahtjev)
Boja plašta: crna ili siva

Boje izolacije:
Jednožilni: crna ili siva
Dvožilni: crna, plava
Trožilni: crna, plava, smeđa (ili zeleno/žuta)
Četverožilni: crna, plava, smeđa, bijela (ili zeleno/žuta)
Peterožilni: crna, crna, plava, smeđa, bijela (ili zeleno/žuta)
Sedmero i višežilni: bijela ili crna s brojevima 1 ... n

OZNAKA NA PLAŠTU:
ELKA CS ATOX-MARIN BXOZO-HFTG nxSmm2 0,6/1 kV IEC 60092-353, IEC 60332-3A
Brodarska industrija.
nazivni napon: 0,6/1 kV
ispitni napon: 3,5 kV
standardi: IEC 60092-350, IEC 60092-353
max radna temp vodiča 90° C
Ispitivanje zapaljivosti: IEC 60332-1, IEC 60332-3A
Ispitivanje na koroziju: IEC 60754-1
Ispitivanje gustoće dima: IEC 61034

Oznaka na plaštu:
ELKA CS ATOX-MARIN BXOZO-HFTG nxSmm2 0,6/1 kV IEC 60092-353, IEC 60332-3A

BXOZO-HFTG 0,6/1 kV
Konstrukcija Debljina izolacije Debljina plašta Vanjski promjer Min. radius savijanja Težina kabela Strujno opterećenje
Construction Insul. thickness Sheath thickness Extern.Diam. Min. bending radius Cable Weight El. Resistance
(nxmm2) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/km) (A)
1x1,5 0,7 1,0 8,0 50 95 20
1x2,5 0,7 1,0 8,5 55 120 28
1x4 0,7 1,1 9,0 60 140 38
1x6 0,7 1,1 9,5 65 160 48
1x10 0,7 1,1 10,5 65 220 67
1x16 0,7 1,2 12,0 70 300 90
1x25 0,9 1,2 13,5 85 410 120
1x35 0,9 1,3 15,5 95 570 145
1x50 1,0 1,3 17,0 110 730 180
1x70 1,1 1,4 19,0 120 970 225
1x95 1,1 1,5 21,0 130 1250 275
1x120 1,2 1,5 23,0 140 1530 320
1x150 1,4 1,6 25,5 160 1860 365
1x185 1,6 1,7 28,0 170 2260 415
1x240 1,7 1,8 31,0 200 2830 490
1x300 1,8 1,9 33,5 210 3450 560
2x1 0,7 1,1 11,0 60 175 14
2x1,5 0,7 1,1 12,0 70 195 17
2x2,5 0,7 1,2 13,0 80 235 24
2x4 0,7 1,2 14,0 85 300 32
2x6 0,7 1,3 16,0 100 405 41
2x10 0,7 1,3 18,0 110 550 57
2x16 0,7 1,4 20,0 120 750 77
2x25 0,9 1,5 23,5 150 1040 102
2x35 0,9 1,6 26,0 160 1360 123
2x50 1,0 1,7 29,0 180 1790 153
2x70 1,1 1,9 33,0 200 2420 191
2x95 1,1 2,0 38,0 240 3410 234
2x120 1,2 2,2 42,5 260 4080 272
2x150 1,4 2,3 47,0 290 4960 310
2x185 1,6 2,5 52,0 320 6090 353
2x240 1,7 2,7 29,0 370 7670 417
2x300 1,8 2,9 64,0 400 9400 476
3x1 0,7 1,1 11,5 70 180 11
3x1,5 0,7 1,2 12,5 75 210 14
3x2,5 0,7 1,2 13,5 85 265 20
3x4 0,7 1,2 14,5 90 350 27
3x6 0,7 1,3 16,0 95 455 34
3x10 0,7 1,4 19,0 120 640 47
3x16 0,7 1,5 21,0 130 900 63
3x25 0,9 1,6 25,0 160 1280 84
3x35 0,9 1,7 28,0 180 1690 102
3x50 1,0 1,7 27,0 170 2100 126
3x70 1,1 1,8 29,0 190 2800 158
3x95 1,1 1,9 33,0 220 3700 193
3x120 1,2 2,1 37,0 240 5600 224
3x150 1,4 2,2 41,0 270 5280 256
3x185 1,6 2,4 46,0 300 5800 291
3x240 1,7 2,5 49,0 320 7150 343
3x300 1,8 2,8 56,0 360 11100 392
4x1 0,7 1,2 12,0 70 175 11
4x1,5 0,7 1,2 13,0 80 240 14
4x2,5 0,7 1,2 14,5 90 325 20
4x4 0,7 1,3 16,0 100 420 27
4x6 0,7 1,3 18,0 110 585 34
4x10 0,7 1,4 20,0 120 800 47
4x16 0,7 1,5 23,0 140 1140 63
4x25 0,9 1,7 27,0 170 1600 84
4x35 0,9 1,8 30,0 190 2160 102
4x50 1,0 1,9 31,5 200 2750 126
4x70 1,1 2,1 37,0 230 3800 158
4x95 1,1 2,2 41,0 260 5050 193
4x120 1,2 2,3 44,0 280 6200 224
4x150 1,4 2,5 49,0 310 7500 256
4x185 1,6 2,7 54,0 340 9350 291
4x240 1,7 2,9 60,0 380 12000 343
4x300 1,8 3,1 65,0 410 14650 392
5x1 0,7 1,2 13,5 80 250 11
7x1 0,7 1,2 14,0 85 320 8
10x1 0,7 1,3 17,0 100 410 7
12x1 0,7 1,4 18,0 110 470 6
14x1 0,7 1,4 18,5 115 515 6
16x1 0,7 1,4 19,5 120 565 6
19x1 0,7 1,4 20,0 130 630 6
24x1 0,7 1,5 23,0 140 765 5
27x1 0,7 1,6 24,0 150 795 5
30x1 0,7 1,6 24,5 150 880 4
37x1 0,7 1,6 26,0 160 1020 4
48x1 0,7 1,8 29,5 180 1250 3
61x1 0,7 1,8 32,0 200 1500 3
5x1,5 0,7 1,2 14,5 90 315 14
7x1,5 0,7 1,3 15,5 100 400 10
10x1,5 0,7 1,4 18,0 110 520 9
12x1,5 0,7 1,4 19,0 120 585 8
14x1,5 0,7 1,4 20,0 125 630 8
16x1,5 0,7 1,5 21,5 130 690 7
19x1,5 0,7 1,5 22,0 140 770 7
24x1,5 0,7 1,6 25,0 150 940 6
27x1,5 0,7 1,6 26,0 160 1010 6
30x1,5 0,7 1,7 27,0 170 1110 5
37x1,5 0,7 1,7 29,0 180 1320 5
48x1,5 0,7 1,9 33,0 210 1580 4
61x1,5 0,7 2,0 36,0 220 1990 4
5x2,5 0,7 1,3 16,0 95 420 20
7x2,5 0,7 1,3 17,0 100 510 14
10x2,5 0,7 1,5 20,0 120 640 13
12x2,5 0,7 1,5 21,0 130 735 11
14x2,5 0,7 1,5 22,0 135 795 10
16x2,5 0,7 1,5 23,0 140 880 10
19x2,5 0,7 1,6 25,0 150 930 9
24x2,5 0,7 1,7 28,0 170 1250 8
27x2,5 0,7 1,7 29,0 180 1340 7
30x2,5 0,7 1,8 30,0 190 1460 7
37x2,5 0,7 1,8 32,0 200 1730 6
48x2,5 0,7 2,0 36,0 230 2200 6
61x2,5 0,7 2,1 40,0 250 2760 5