Armirani, teško-gorivi kabel sa svojstvima elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) 0,6/1 kV

IEC 60092-350, IEC 60092-353

1-vodič: pokositrena bakrena žica klase 2, IEC 60228 (50-300mm2 sektorskog oblika), vidi tablicu
2-separator: prema zahtjevu
3-izolacija: XLPE, prema IEC 600092-351
4-ispuna i unutrašnji plašt: smjesa na bazi poliolefina
5-armatura: oplet od pokositrenih bakrenih žica (min gustoća 90% + bakar-poliester traka omotana, bakrena strana u kontaktu s opletom)
6-plašt: poliolefin, tip SHF 1 prema IEC 60092-359 (SHF 2 na zahtjev)
Boja plašta: crna ili siva

Boje izolacije:
Jednožilni: crna ili siva
Dvožilni: crna, plava
Trožilni: crna, plava, smeđa (ili zeleno/žuta)
Četverožilni: crna, plava, smeđa, bijela (ili zeleno/žuta)
Peterožilni: crna, crna, plava, smeđa, bijela (ili zeleno/žuta)
Sedmero i višežilni: bijela ili crna s brojevima 1 ... n

OZNAKA NA PLAŠTU:
ELKA CS ATOX-MARIN BXOZO-HFTG EMC nxSmm 0,6/1 kV IEC 60092-353, IEC 60332-3A
Za spajanje motora upravljanih preko frekvencijskih pretvarača.
nazivni napon: 0,6/1 kV
ispitni napon: 3,5 kV
standardi: IEC 60092-350, IEC 60092-353
max radna temp vodiča 90° C
Ispitivanje zapaljivosti: IEC 60332-1, IEC 60332-3A
Ispitivanje na koroziju: IEC 60754-1
Ispitivanje gustoće dima: IEC 61034

Oznaka na plaštu:
ELKA CS ATOX-MARIN BXOZO-HFTG EMC nxSmm 0,6/1 kV IEC 60092-353, IEC 60332-3A

SVOJSTVA ELEKTROMAGNETSKE KOMPATIBILNOSTI (EMC)
Frekvencijsko područje: 0,1 do 500 MHz
Transfer impedancija: manja od 100 mOhm/m
Ekransko prigušenje: veće od 60 dB
BXOZO-HFTG EMC 0,6/1 kV
Konstrukcija Debljina izolacije Debljina plašta Vanjski promjer Min. radius savijanja Težina kabela Strujno opterećenje
Construction Insul. thickness Sheath thickness Extern.Diam. Min. bending radius Cable Weight El. Resistance
(nxmm2) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/km) (A)
3x35 0,9 1,7 28,5 190 1770 102
3x50 1,0 1,7 29,0 180 1970 126
3x70 1,1 1,9 32,0 190 2820 158
3x95 1,1 1,9 35,0 220 3610 193
3x120 1,2 2,1 39,0 240 4580 224
3x150 1,4 2,2 43,0 270 5810 256
4x6 0,7 1,3 18,5 100 650 34
4x16 0,7 1,5 22,5 140 1130 63
4x35 0,9 1,8 30,0 190 2200 102