Nearmirani, vatrootporni kabel bez halogena 0,6/1 kV

IEC 60092-350, IEC 60092-353

1-vodič: pokositrena bakrena žica klase 2, IEC 60228, vidi tablicu (50-300mm2 okruglog ili sektorskog oblika)
2-separator: mica traka
3-izolacija: XLPE, prema IEC 92-351
4-ispuna: smjesa na bazi poliolefina
5-plašt: poliolefin, tip SHF 1 prema IEC 60092-359 (SHF 2 na zahtjev)
Boja plašta: crna ili siva:
Boje izolacije:
Jednožilni: crna ili siva
Dvožilni: crna, plava
Trožilni: crna-plava-smeđa ( ili zeleno/žuta)
Četverožilni: crna, plava, smeđa, bijela ( ili zeleno/žuta)
Peterožilni: crna, crna, plava, smeđa, bijela ( ili zeleno/žuta)
Sedmerožilni i višežilni: crna ili bijela s brojevima 1...n
OZNAKA NA PLAŠTU:
ELKA CS ATOX-MARIN BXO-HFVO nxSmm2 0,6/1 kV IEC 60092-353, IEC 60332-3A, IEC 60331
Brodarska industrija.
nazivni napon: 0,6/1 kV
ispitni napon: 3,5kV
standardi:IEC 60092-350, IEC 60092-353
max radna temp vodiča 90° C
Ispitivanje zapaljivosti: IEC 60332-1, IEC 60332-3A
Ispitivanje na koroziju: IEC 60754-1
Ispitivanje gustoće dima: IEC 61034

Oznaka na plaštu:
ELKA CS ATOX-MARIN BXO-HFVO nxSmm2 0,6/1 kV IEC 60092-353, IEC 60332-3A, IEC 60331

BXO-HFVO 0,6/1 kV
Konstrukcija Debljina izolacije Debljina plašta Vanjski promjer Min. radijus savijanja Težina kabela Strujno opterećenje
Construction Insul. Thickness. Sheath Thickness Extern.Diam. Min bending radius Cable Weight Current load
(nxmm2) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/km) (A)
1x1,5 0,7 1,0 5,5 35 50 20
1x2,5 0,7 1,0 6,0 40 60 28
1x4 0,7 1,0 6,5 45 80 38
1x6 0,7 1,0 7,0 45 100 48
1x10 0,7 1,0 8,0 55 140 67
1x16 0,7 1,1 9,5 60 210 90
1x25 0,9 1,1 11,0 70 310 120
1x35 0,9 1,2 12,5 80 420 145
1x50 1,0 1,2 14,0 90 560 153
1x70 1,1 1,3 16,0 100 780 225
1x95 1,1 1,4 18,0 120 1050 275
1x120 1,2 1,5 20,0 130 1300 320
1x150 1,4 1,5 22,5 150 1600 365
1x185 1,6 1,6 24,5 160 2000 415
1x240 1,7 1,7 28,0 180 2500 490
1x300 1,8 1,8 30,5 200 3100 560
2x1 0,7 1,1 9,0 60 110 14
2x1,5 0,7 1,1 10,0 65 130 17
2x2,5 0,7 1,1 11,0 70 160 24
2x4 0,7 1,1 12,0 80 210 32
2x6 0,7 1,2 13,0 85 280 41
2x10 0,7 1,2 15,0 100 390 57
2x16 0,7 1,3 17,5 110 580 77
2x25 0,9 1,4 21,0 140 870 102
2x35 0,9 1,5 23,5 150 1150 123
2x50 1,0 1,6 26,0 170 1200 153
2x70 1,1 1,8 31,0 200 1670 191
2x95 1,1 1,9 35,0 230 2200 234
2x120 1,2 2,1 39,0 250 2750 272
2x150 1,4 2,2 43,0 280 3400 310
2x185 1,6 2,3 47,5 300 4200 353
2x240 1,7 2,5 54,0 350 5300 417
2x300 1,8 2,7 60,0 390 6550 476
3x1 0,7 1,1 10,0 65 125 11
3x1,5 0,7 1,1 10,5 70 150 14
3x2,5 0,7 1,1 11,5 75 190 20
3x4 0,7 1,1 12,5 80 260 27
3x6 0,7 1,2 14,0 90 340 34
3x10 0,7 1,2 16,0 100 500 47
3x16 0,7 1,4 19,0 120 740 63
3x25 0,9 1,5 22,5 150 1110 84
3x35 0,9 1,6 25,0 160 1450 102
3x50 1,0 1,6 28,0 160 1800 126
3x70 1,1 1,7 32,0 180 2550 158
3x95 1,1 1,8 36,0 190 3400 193
3x120 1,2 2,0 40,0 220 4250 224
3x150 1,4 2,1 44,0 250 5300 256
3x185 1,6 2,2 49,0 280 6500 291
3x240 1,7 2,3 54,0 310 8300 343
3x300 1,8 2,6 62,0 350 10300 392
4x1 0,7 1,1 11,0 70 145 11
4x1,5 0,7 1,1 11,5 75 180 14
4x2,5 0,7 1,2 12,5 80 240 20
4x4 0,7 1,2 14,0 90 320 27
4x6 0,7 1,2 15,5 100 420 34
4x10 0,7 1,3 17,5 110 620 47
4x16 0,7 1,4 20,5 130 1020 63
4x25 0,9 1,6 25,0 160 1390 84
4x35 0,9 1,7 28,0 180 1850 102
4x50 1,0 1,8 33,0 190 2450 126
4x70 1,1 2,0 40,0 220 3400 158
4x95 1,1 2,1 44,0 250 4500 193
4x120 1,2 2,2 46,0 260 5600 224
4x150 1,4 2,4 52,0 290 7050 256
4x185 1,6 2,6 57,0 320 8600 291
4x240 1,7 2,8 63,0 350 11000 343
4x300 1,8 2,9 68,0 380 13500 392
5x1 0,7 1,1 11,5 75 175 11
7x1 0,7 1,1 12,5 80 220 8
10x1 0,7 1,2 16,0 100 300 7
12x1 0,7 1,2 16,5 105 345 6
14x1 0,7 1,2 17,0 110 390 6
16x1 0,7 1,3 18,5 120 450 6
19x1 0,7 1,3 19,0 125 510 6
24x1 0,7 1,4 22,5 145 650 5
27x1 0,7 1,4 23,0 150 700 5
30x1 0,7 1,4 24,0 160 760 4
37x1 0,7 1,5 26,0 170 910 4
48x1 0,7 1,6 30,0 190 1170 3
61x1 0,7 1,7 33,0 210 1430 3
5x1,5 0,7 1,1 12,5 80 220 14
7x1,5 0,7 1,1 13,5 90 280 10
10x1,5 0,7 1,3 17,0 110 390 9
12x1,5 0,7 1,3 18,0 120 440 8
14x1,5 0,7 1,3 19,0 125 510 8
16x1,5 0,7 1,3 20,0 130 560 7
19x1,5 0,7 1,4 21,0 140 670 7
24x1,5 0,7 1,5 25,0 160 800 6
27x1,5 0,7 1,5 25,5 165 890 6
30x1,5 0,7 1,5 26,5 170 970 5
37x1,5 0,7 1,6 28,5 180 1180 5
48x1,5 0,7 1,7 33,0 210 1500 4
61x1,5 0,7 1,8 36,0 230 1850 4
5x2,5 0,7 1,1 13,5 90 290 20
7x2,5 0,7 1,2 15,0 100 370 14
10x2,5 0,7 1,3 19,0 120 505 13
12x2,5 0,7 1,3 20,0 130 590 11
14x2,5 0,7 1,4 21,0 135 670 10
16x2,5 0,7 1,4 22,0 140 760 10
19x2,5 0,7 1,4 23,0 150 870 9
24x2,5 0,7 1,6 27,5 170 1100 8
27x2,5 0,7 1,6 28,0 180 1200 7
30x2,5 0,7 1,6 29,0 190 1300 7
37x2,5 0,7 1,7 31,5 200 1600 6
48x2,5 0,7 1,8 36,0 230 2000 6
61x2,5 0,7 2,0 40,0 260 2500 5