Ruđer Friganović
Direktor Društva
ruder.friganovic@elka.hr


DIREKTORI SEKTORA:

Zoran Kuga
Sektor proizvodnje
zoran.kuga@elka.hr


Kire Namichev
Sektor komercijale
kire.namicev@elka.hr


Karmen Rosan
Sektor financija
karmen.rosan@elka.hr


Karmen Rosan
Koledovčina nekretnine
karmen.rosan@elka.hr