Kompanija Prevent, možemo reći, svake godine širi svoje poslovanje na druge sektore. Kao što znamo, krenulo se sa auto-industrijom a jedan od posljednjih primjera velike diversifikacije i stvaranja industrijske Grupe je preuzimanje zagrebačke Elke.

Prevent Grupacija kontinuiranim ulaganjem u nove investicije i diversifikaciju portfelja širi poslovanje i nastoji povećati konkurentnost na svjetskom tržištu. Proces vertikalne integracije i konsolidacija industrija su značajni segmenti ove strategije.

Poznato vam je da je Grupacija krajem prošle godine akvizirala Tvornicu kabela Tomislavgrad, koja je jedan od najvećih proizvođača niskonaponskih kablova u regiji. U proteklom periodu intenzivno smo radili na restruktuiranju proizvodnih procesa da bi danas imali stabilan rast poslovanja i proširenu mrežu kupaca. Pokretanje strateške saradnje sa Elkom predstavlja logičan korak u procesu vertikalne integracije te procesa konsolidacije proizvođača kablova u regionu. Koristeći prednosti sinergije te konsolidirani i zajednički nastup na tržištu, Tvornica kabela Tomislavgrad i Elka činit će najvećeg proizvođača kabela u jugoistočnoj Europi.

Kakvo je trenutno stanje na tržištu kabela, kako u regiji tako i u Europi?

Trenutna situacija sa ostalim proizvođačima kabela otvara nove mogućnosti za plasman naših proizvoda u regiji. Studije ukazuju na rast ovog tržišta u narednih pet godina zbog rekonstrukcija postojećih mreža, kao i zbog novih energetskih projekata.

Što se tiče tržišta Europe, tu se također predviđa rast, a tu imamo značajan broj kooperanata koji distribuiraju nase proizvode. Nove procedure i mjere EU kada je u pitanju ova oblast, ukazuju na potrebu za inovacijama i modernizacijom tehnologija koje se korsite u proizvodnji što će svakako predstavljati bitan faktor u pozicioniranju dobavljača i proizvođača na energetskom tržištu.

Koliko je teško – lako pronaći kupce, pronaći nova tržišta, ugovoriti nove poslove, kako ćete iskoristiti dosadašnju reputaciju Elke?

TKT izvozi u 20 zemalja svijeta, raste preko 20% svake godine što je plan i za narednu godinu. Ovaj ambiciozni rast će biti omogućen kroz sinergijski nastup sa Elkom. Elka će u narednom periodu biti oslonac za dalji razvoj i širenje u oblasti industrije kablova. Radi se o vodećoj kompaniji za proizvodnju kabela u regiji i sa tradicijom od 90 godina, Elka predstavlja ogroman potencijal i referencu za širenje na tržištu. Koristeći prednosti sinergije te konsolidirani i zajednički nastup, Tvornica kabela Tomislavgrad i Elka predstavljat će vodećeg proizvođača u ovoj oblasti. Jedinstveni portfelj proizvoda niskog, srednjeg i visokog napona značajna su komparativna prednost te će pridonijeti povećanju tržišnog udjela u Evropi, a svakako i otvaranju novih tržišta u razvoju. Uz bogatu historiju Elke, ‘know how’ i moderne tehnologije te snagu Prevent Grupacije na industrijskoj sceni Evrope, vjerujemo da ćemo zadržati trenutne velike kupce ali i ostvariti značajne nove ugovore.

Koliki je trenutni kapacitet TKT-a, gdje sve plasirate proizvode, odnosno kakvi su s druge strane kapaciteti Elke?

Naši proizvodni procesi obuhvataju sve korake od same pripreme proizvodnje, grubog izvlačenja žice, použavanja i izoliranja. Prateći visoke standarde kvalitete na većini proizvoda se prije pakiranja nanosi plašt u cilju zaštite od mehaničkih i vremenskih oštećenja. Pored toga imamo i pogone za proizvodnju PVC granulata i gume koji se koristi u procesu izolacije. Trenutni kapaciteti Elke su 28.000 tona gotovih proizvoda, dok TKT godišnje može da proizvodi do 20,000 tona čiji proizvodi se plasiraju na tržišta u cijelom svijetu. Asortiman koje se proizvodi u obje tvornice je dosta širok i pokriva segmente niskog, srednjeg i visokog napona, kao i telefonije, rudarskih i kabela za željeznice.

Koliko trenutno imate zaposlenih, da li će doći do novih zapošljavanja?

Trenuno nam je u cilju povećati promet, stvoriti platformu za buduće investicije te osigurati nastavak kvalitete proizvoda. Obje kompanije zajedno zapošljavaju do 350 zaposlenih tako da će širenje i novo zapošljavanje biti povezano sa novim projektima i investicijama. .

Kao što smo rekli prošle godine preuzeli ste Tvornicu kabela Tomislavgrad, ove jeseni Elku, imate li u planu možda preuzimanje još neke kompanije za koju ste zainteresovani u regiji?

Kako sam rekao i na samom početku, Prevent Grupacija kontinuirano raste i širi proizvodni portfolio. Industrija kabela svakako je interesantan segment i u tom duhu ćemo, shodno strateškim planovima Grupacije, ostaviti mogućnost za dalja neorganska ulaganja.

Da li ste zadovoljni kompletnim tokom procesa integracije ove dvije kompanije i koji su naredni planovi?

Ranije sam spomenuo da će ova godina biti obilježena konsolidacijom svih procesa kako bismo što efikasnije iskoristili prednosti koje obje tvornice imaju. Cilj je da se proširi suradnja sa postojećim kupcima, a radimo i na otvaranju novih tržišta. Ono što je svakako ključno u narednom periodu jest integracija, ne samo proizvodnih procesa nego i visokih standarda u poslovanju. Elka i TKT zajedno posjeduju izuzetno kvalitetnu radnu snagu, industrijsku kulturu te je potrebno da sve zajedno podignemo na još veći nivo kada je u pitanju korporativno upravljanje.

Želim se zahvaliti na suradnji svim kooperantima te naglasiti da nam je podrška svih relevantnih institucija, partnera i klijenata jako bitna, kako bismo kroz postojeće potencijale i njihovo dodatno unaprjeđenje ponovo vratili stari sjaj jednoj od najvažnijih industrijskih proizvođača u Hrvatskoj.